DELA

En bra ”deal” för Åland?

ledarplats kommenterar Nina Fellman uppställningen inför Europaparlamentsvalet: ”Med andra ord splittras inte de åländska rösterna, men valet på Åland blir tämligen ointressant”. Jag undrar hur Fellman tänker.
Socialdemokraterna har nyligen meddelat att de ratar ett gemensamt åländskt valsamarbete och i stället kommer att stödja de finländska SDP:s lista. Som inte kommer att ha en åländsk kandidat. (S) lyfter i stället fram Thomas Wallgren från Helsingfors och i Nyan bekräftar Camilla Gunell att ”vi ska bjuda hit några kandidater”. Med andra ord blir det socialdemokratisk kampanj för SDP-listan och SDP-kandidater som kampanjar på Åland.
Splittring av åländska röster? Absolut. Hur stor blir splittringen? Valresultatet från 2009 talar starkt för socialdemokratiskt sinnade väljare då struntade i partiets uppmaning och ändå röstade på den gemensamma, åländska kandidaten. Men det vet vi inte ännu.

Är den socialdemokratiska ”dealen” då en bra sak för Åland? SDP:s partisekreterare Reijo Paananen kommenterar i ÅT: ”Inget beslut är fattat. Vi kan inte binda EU-parlamentarikernas händer i förväg. Först ska valet hållas”.
Paananens ord bekräftas av andra finländska SPD:are jag diskuterat med i samband med senaste Regionkommittémöte. Dom anser sig till intet förpliktigade, men uttrycker sig i princip positiva till att en av deras SDP-medarbetare kanske kan påföras ett Ålandsansvar. Och just här ligger en viktig skillnad: Vi vet inte vad en röst på Finlands SDP-lista innebär för Åland i EU. Däremot vet vi att en invald Sfp:are kommer att ha en åländsk specialmedarbetare i Europaparlamentet. Och vi vet att på Sfp:s lista finns nu den enda åländska kandidaten. Paananens svar kan också tolkas som en morot till Gunell & co.
Om ni kampanjar hårt och samlar mycket socialdemokratiska röster, så kanske ni kan få utse en assistent själva. Kanske. ”Men först ska valet hållas”. Till sist kan vi notera att Ålands borgerliga partier vet att man får utse en åländsk specialmedarbetare till en invald Sfp:are. Därmed har de åländska partierna lyckats med något som Paananen utesluter för socialdemokraternas del, nämligen att ”binda EU-parlamentarikernas händer i förväg”.

Finns det då inget bra med denna överenskommelse? Ja, det kan det finnas. Det är onekligen så att Åland behöver fler vänner i EU, helst inte på direkt bekostnad av de gamla vännerna. Om Ålands socialdemokrater, med goda kontakter kan påverka sina svenska eller finska kollegers politik i en Ålandsvänligare riktning så är det bra för Åland. Detta har vi sett väldigt lite av så här långt.
Så länge jag arbetade i Europaparlamentet hörde husets näst största parti, sossarna till de minst empatiska när det kom till frågor om åländskt inflytande i EU. Om denna inställning kunde vändas efter valet 2014, så vore mycket vunnet.
En splittring i rösterna kan dock leda till att vi helt förlorar möjligheten till en åländsk europaparlamentariker i Bryssel – och framför allt möjligheten att utse en åländsk specialmedarbetare i Bryssel. Och detta vore en riktigt dålig ”deal” för Åland i EU.
Wille Valve (M)
Källa: Valstatistik för Åland i valet 2009
http://yle.fi/vintti/yle.fi/val/resultat/2009/eu/valkrets/kandidater_rostetal_vk05.html