DELA

En bekväm budget utan obekväma beslut

Är det här en budget som tar Åland ur krisen? Nej! Vår ekonomi befinner sig i skarpt läge och varningsklockorna ringer allt högre men Centern väljer hörselskydd framom en omställningspolitik som skulle lotsa Åland in på tryggare vatten.

Vaccinet mot en dålig ekonomi stavas inte vänta och se. Beslutet att inte använda budgetramar var olyckligt, likaså besluten att sätta pausknappen på nödvändiga reformer.

Vi måste ärligt konstatera att det offentliga Ålands ekonomi hade uppförsbacke långt före pandemins inträde. Att förändra ska inte vara ett självändamål, det ska vara ett sätt att anpassa intäkter till kostnader. Självklart är det möjligt att producera trygg, högkvalitativ välfärd för hela Åland till lägre kostnader än idag. Utan skattehöjningar, utan banklån och utan att göra Åland till en sämre plats att leva och bo på. För att lyckas med det krävs politisk vilja, lite mindre navelskåderi och en tro på att förändringar är grunden till utveckling. Dagens utmaningar kräver det och även framtidens.

Efter att nu tagit del av landskapsregeringens budgetförslag för 2021 har jag lust att sätta in en kontaktannons i lokaltidningarna. Efterlyses: Borgerlig politik. Finnes: Ett självstyrt och fantastiskt örike med en skenande låneskuld och akut brist på moderna reformer.

Att i budgeten läsa om att landskapsregeringen ska återkomma med en omställningsbudget och under 2021 även leverera budgetramar, blir lite som att för femte gången lystra till ”vargen kommer”…

Tusentals åländska väljare måste med rätta känna sig grundlurade då budgetförslaget visar att Centern inte kommer att förverkliga en seriös tunnelutredning. Pengar och resurser läggs nu istället på en Prästösundsbro. Det är inte snyggt att luras.

Finans och näringsutskottet hade i september mycket tydliga skrivningar i betänkandet för tilläggsbudget 4. Allt från konkurrensutsättning av verksamheter, behov av långsiktiga reformer, ansvarsfull ekonomi till att regeringen måste återkomma till lagtinget med ett meddelande om hur de avser hantera it-utvecklingen. Budgetförslaget innehåller inte de minsta spår av utskottets enhälliga synpunkter och när det gäller it-utvecklingen väljer tydligen regeringen att helt runda lagtinget.

Ålands BNP-tapp saknar motstycke i västvärlden, likaså arbetslösheten. Våra små kommuners möjligheter att leverera service till sina invånare blir snabbt allt svårare, det är i sig väntat men kräver åtgärder andra än förutsättningslösa utredningar.

Bristen på åtgärder i budgetförslaget visar Centerns maktbehov är viktigare än tydlig borgerlig politik. Ser väldigt lite spår av vad Moderaterna och Obundna gick till val på. Trots det vill jag ge ett beröm till näringsministern då det märks att han verkligen försöker modernisera. Påtagligt att denna 5-partiregering styrs med järnhand av konservativt gråCosseri. Med en sådan politik kommer Ålands statsskuld vara omkring 250 miljoner euro vid utgången av denna mandatperiod.

Centern ställer till istället för att ställa om.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)