DELA

En beklämmande valanalys

Nya Ålands ledarskribent Johan Orre gör i tidningen den 20 oktober en beklämmande analys av valresultatet i lagtingsvalet. Det är ingen vacker bild av Obunden Samlings väljare som J.O. ger, vi kallas för “den bruna sörjan” (nynazister) och som viceordförande i Obunden Samling tar jag starkt avstånd från den bilden av partiet och dess medlemskår och väljare.

I ett demokratiskt samhälle har alla röstberättigade i ett politiskt val rätt att uttrycka sin personliga åsikt, och ingen skall genom hånfulla, nedvärderande och kränkande tillmälen ifrågasätta hur man utnyttjar den rätten. Ledarskribenten har naturligtvis rätt att ha egna personliga åsikter, och jag antar att de nu framförda åsikterna är i enlighet med tidningsägarnas linje, vilket jag beklagar och anser är förvånande då man i andra sammanhang påstått sig vilja verka för demokrati och rättvisa. Men den rätten och friheten kanske endast gäller dem som har åsikter som sammanfaller med ledarskribentens?

Jag har vid flera tillfällen fått uppleva att mina insändare till Nya Åland inte har publicerats utan har refuserats, och jag förstår nu att detta inte skett av misstag, utan att “den bruna sörjan” alltför tydligt lyst genom raderna i artiklarna, vilket gjort en publicering omöjligt enligt Nya Ålands redaktions sätt att analysera insändare. De insändare som inte publicerats har nämligen gällt frågor där jag försvarat den demokratiska rätten till åsiktsfrihet, och där jag påvisat samhällets skyldighet att ta ett politiskt ansvar för de misstag som samhällets underlydande gjort sig skyldiga till.

Jag har noterat att socialdemokraterna i insändare i Nya Åland kallat Obunden Samlings medlemmar för rasister. Insändaren var undertecknad av bland andra Ålands lantråd, samt en tidigare chefredaktör för Nya Åland. Personligen tar jag avstånd från sådana uttryck och tillmälen som är ämnade att svartmåla och nedvärdera andra människor, då människors lika värde oberoende av ursprung och åsikter, är för mig en väsentlig levnadsregel.

Runa Lisa Jansson

Nya Åland refuserar inte godtyckligt insändare, vi håller oss till de pressetiska reglerna. Då vi av någon anledning inte tar in en insändare, kontaktar vi alltid skribenten. Om insändare från Runa Lisa Jansson kommit bort på vägen har vi ingen förklaring till varför. /Karin Erlandsson, tf chefredaktör

I tisdagens ledare refererar jag till två kandidater vars huvudfråga harvarit att begränsa invandringen till Åland. Det röstetal jag har utgått från är de personliga röster som Bert Häggblom och Stephan Toivonen har fått, inte partierna i sig. /Johan Orre, ledarskribent