Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


En av de viktigaste valfrågorna

Sluta släta över verkligheten att många familjer har det knapert eller riktigt dåligt ställt genom att tala om barnfattigdom.

Barnfattigdom är ett begrepp som gärna används av borgerliga partier för att släta över vad det egentligen handlar om – klasskillnader.

Barn har inte ansvar för sin egen ekonomi och livssituation – det har föräldrarna och är föräldrarna inte kapabla av någon anledning så är det samhället som skall hjälpa och stöda föräldrarna.

Åland behöver ett aktivt och förebyggande vuxensocialt arbete där föräldrar som är långtisdarbetslösa, kämpar med psykisk ohälsa, har en NPF diagnos eller av andra orsaker inte kan tillgodose sina barns behov får hjälp och stöd.

Det här är en av de viktigaste frågorna. Barn skall ha samma möjligheter på Åland och det är vårt gemensamma ansvar.

JESSY ECKERMAN

Lagtingskandidat (S)