DELA

En annan sanning

Jag noterar att Hasse Svensson vidblivit sin vana att förvränga fakta, senast i Åland24 där han påstod att han i själva verket fick sparken som chefredaktör för Ålandstidningen därför att en till honom jämnårig person i tidningens ägarfamilj ville ha hans jobb.
Sanningen är i stället den att i stort sett hela det åländska näringslivet och för övrigt även stora delar av de åländska politiker- och väljarkårerna var så utleda på Svenssons ständiga meningslösa och osakliga förföljelser att de hade grundat ett nytt bolag för att ge ut en egen mera balanserad och sanningssökande lokaltidning, döpt till Ålandspressen.
Inför detta uppenbara hot mot annonsintäkterna tog Ålandstidningens styrelse slutligen mod till sig och vidtog den åtgärd som de länge ansett vara den enda rätta, nämligen att sparka Svensson.

När sedan nästan hela den av Svensson bländade redaktionen slutade i solidaritet med honom och journalisternas intresseorganisationer försatte Ålandstidningen i de facto anställningsblockad hade tidningens styrelse ingen annan möjlighet än att försöka hitta en ansvarig utgivare i de egna leden för att med hjälp av denne och de få återstående journalisterna på redaktionen rädda vad som räddas kunde av Ålandstidningen. Näringslivet drog sitt strå till stacken genom att lägga ner sitt tidningsprojekt, trots att man redan börjat anställa folk.

Ingen skugga skall falla över den medlem av ägarfamiljen som tillfälligt åtog sig det otacksamma jobbet att leda tidningen under denna svåra tid. Utan hans insatser hade vi knappast haft någon Ålandstidning i dag.
Sten Sundman