DELA

En 1-9-skola är den hållbara lösningen

Socialdemokraterna vill bygga en 1 – 9-skola i gamla Övernäs skola och Idrottsgården för att uppnå en långsiktig och hållbar lösning. I den nya 1-9-skolan får eleverna egna vistelseområden både ute och inne, elevvården får en central placering och arbetsmiljön blir bättre. Bowlinghallens café kan användas av eleverna. Rastutrymmen blir varierande och en mot Neptunigatan trevlig utemiljö kan skapas för eleverna. Det finns inget annat alternativ som är både hållbart och långsiktigt.
Vi anser att ett gemensamt och centralt beläget lärarrum är av stor vikt för skolans pedagogiska utveckling. Hela skolområdet borde ses som en helhet. Vi vill att skolbyggnaden får ett tydligt centrum.

Processen har varit lång och eleverna och personalen har fått vänta. Socialdemokraterna konstaterar att stadens ekonomi ytterligare försämrats sedan planeringen av Övernäs skola inleddes. Det är oroväckande att planeringen i detta skede visar att en renovering av högstadieskolan inte håller sig inom ramen 4,1 miljoner, som fullmäktige slagit fast. För denna summa får vi ingenting annat än en ytrenovering och takreparation av den gamla högstadiebyggnaden. Kostnaderna finns ändå kvar för den gamla simhallen vars konstruktioner vittrar och vars tak läcker. Även köket och matsalen är i behov av renovering.

Socialdemokraterna anser att beredningen av ärendet har varit bristfällig. Den har inte varit transparent. Alternativen har inte redovisats på ett likvärdigt och rättvist sätt. Renoveringen av högstadieskolan har mer eller mindre framställts som det ekonomiskt enda genomförbara alternativet medan en renovering och ombyggnad av gamla skolan och Idrottsgården nonchalerats. Konsekvensbedömningarna för de båda alternativen är därför inte trovärdiga.

Socialdemokraterna kräver att en totalekonomisk bedömning av de två alternativen tas fram. Att i detta skede enbart renovera högstadieskolan med motivet att det blir billigare beaktar inte att gamla skolan och Idrottsgården är i behov av renoveringar, vilket är kostnader som måste tas med i beräkningarna av Övernäs skolas förnyelse. Om- och tillbyggnaden måste resultera i en rationell och pedagogiskt fungerande skola vars driftskostnader, särskilt energikostnaderna, minimeras. Annars är risken stor att samma misstag som skedde när man en gång byggde Övernäs högstadieskola upprepas på nytt.
Sara Kemetter (s)
Karl-Johan Fogelström(s)
Barbro Sundback(s)
Anders Hallbäck (s)
Christian Beijar (s)
Igge Holmberg (s)
Ulla Andersson (s)
Linda Söderström (s)
Henrik Löthman (s)
Maria Antman (s)
Karl-Johan Nyholm (s)
Mats Boman (s)
Ann Eriksson (s)
Kaveh Bahar (s)
Oleg Kassianov (s)
Nicolas Panisse