DELA

Emmaus ser ljust på framtiden

Det är många som ställer frågor om varför det gick som det gick med ÅCA-huset på Köpmansgatan. Emmaus har varit med i processen hela vägen och ser i dag inte att vi kunde ha handlat på annat sätt. Men politisk enighet i frågan hade naturligtvis gett andra möjligheter.
Angående det föreslagna hyresavtalet på 15 år beslutade stadsstyrelsen att ”hyresnivån knyts till stadens ränteutgifter på krediter motsvarande 820.000 euro, d.v.s. den amortering som skulle göras vid en försäljning, allt ansvar för drift och underhåll överförs på hyresgästen så att hyresgästen står för alla energi-, skötsel- och reparationskostnader samt försäkringar m.m.”
Därtill beslutades att ”byggnaden vid hyrestidens utgång skall vara i minst lika gott skick som vid hyrestidens början.” och att ”Mariehamns stad tecknar på hyresgästens bekostnad en ansvarsförsäkring för alla de skador fastighetsägaren kan komma att anses ansvarig för. ”
Dessutom skulle alla ges samma möjlighet att hyra fastigheten, Emmaus skulle inte särbehandlas. ”I det fall flera än en hyrestagare är beredda att acceptera stadens villkor, hålles auktion mellan intressenterna så att den intressent som är beredd att betala staden det högsta engångsbeloppet får teckna hyresavtalet.”

Stadsstyrelsen godkände detta med tillägget att staden dessutom ”förbehåller sig rätten att omplanera och exploatera fastighetens nordöstra område.” Två partier motsatte sig beslutet eftersom uppdraget från fullmäktige var att sälja fastigheten, inte hyra ut den.
Emmaus bedömde förslaget som varken tryggt, säkert eller förmånligt.
Därför föreslog vi att fastigheten skulle säljas, så att vi på samma grunder som andra kunde konkurrera om den, fullt medvetna om risken med det.

För både Emmaus och andra aktörer i huset var det viktigt med en fortsatt vettig driftsekonomi för att göra det möjligt att vara kvar på just på Köpmansgatan 11. Ett högre anbud vid fastighetsauktionen skulle inte ha medgett det.
För Emmaus är det viktigt att hitta en lösning där vi kan utveckla verksamheten och fortsättningsvis garantera långsiktigt stöd åt våra samarbetspartners och biståndsmottagare både på Åland och i Estland, Litauen, Kaliningrad, Ukraina, Azerbajdzjan och Peru samt snart även Västsahara. Vi strävar också efter att föra vidare den kulturhus-funktion och -känsla som ÅCA-huset har.
Emmaus Åland ser ljust på framtiden.
Carina Aaltonen, styrelseordförande
Robert Jansson, verksamhetsledare