DELA

Emmaus är en viktig resurs för staden

De flesta känner säkert till att Emmaus tar emot kläder och andra varor som vi dels säljer i vår butik och dels skickar som bistånd. Men Emmaus är mer än så.

Emmaus sysslar med tre saker: Socialt arbete, miljöarbete och bistånd.
Det sociala arbetet går bl.a. ut på att erbjuda arbetsplatser åt personer som annars har svårt eller kanske omöjligt att få jobb på den öppna arbetsmarknaden. På Emmaus får de arbeta med det de är bra på. De får göra ett riktigt jobb.

Omkring 30 personer har sitt dagliga arbete på Emmaus (Köpmansgatan,
Bygg- och möbelreturen, Emmaus Godby och Ungdomslotsarna). Hälften av dem, 15 personer, är anställda av Emmaus, medan resten har olika former av stödanställning.
För en del av de stödanställda är Emmaus en brygga ut i arbetslivet, medan Emmaus för andra är en långsiktigare lösning.

Förutom arbetsstyrkan på 30 personer har vi över hundra frivilligarbetare och samhällstjänstgörare som hjälper oss med sorterings- och annat arbete. Det är viktigt arbete som utförs och dessutom har man skoj tillsammans.
Till det sociala arbetet räknar vi också den uppsökande verksamhet som ungdomslotsarna bedriver. Här handlar det om att stärka och stötta ungdomar som är på glid eller som riskerar att hamna utanför både studier och arbetsliv. Idén är att fånga upp dem innan det är för sent – innan det blir kostsamt både mänskligt och ekonomiskt.

Emmaus miljöarbete går ut på att vi årligen ta emot över 250 ton varor som folk inte längre vill ha – varor som annars till stor del skulle vara avfall. Att lämna in 250 ton osorterat avfall till Renhållningen skulle kosta mellan 72.000 och 92.000 euro, en kostnad Emmaus besparar ålänningarna.

Från och med december 2010 gäller EU:s nya ramdirektiv för avfall även på Åland. Direktivet stadgar att man ska ta hand om avfallet så högt upp som möjligt i den s.k. avfallstrappan. Enligt EU-direktivet måste vi arbeta enligt följande prioritetsordning: 1) Förhindra att avfall skapas, 2) Återanvända, 3) Återvinna, 4) Återvinna energi genom förbränning och 5) Deponera, d.v.s. lägga på soptipp.

Om varor förs till Mise i stället för till Emmaus så ligger vi som högst på det tredje trappsteget. Genom att lämna varorna till Emmaus hamnar vi på steg ett och två. Genom återanvändning minskar även behovet av energikrävande nyproduktion. Emmaus Åland vill gärna bidra till att Mariehamn och resten av Åland kommer så högt upp som möjligt på avfallstrappan.
Biståndsarbetet går ut på att Emmaus skickar bort en del av vårt överflöd till länder som har det sämre ställt. Mottagarna är organisationer som donerar en del av varorna och säljer en del, för att kunna bedriva socialt arbete och förändringsarbete i länder med stora ekonomiska och sociala klyftor.

Vi vet redan att vårt arbete är värdefullt, att det är viktigt för dem som jobbar hos oss och för samhället runt omkring. Vi vet att vi bidrar till att rädda liv, vi vet att vi bidrar till hälsa och välbefinnande.
Vi vet att vi bidrar till att avhjälpa miljöproblem och vi vet att vi bidrar till global rättvisa.
Vi vet också att vi ger jobb åt 30 personer, 30 skattebetalare, att vi tar hand om 250 ton avfall per år, att vi förädlar avfallet och för tillbaka det in i ekonomin.

Vi frågar oss ofta vad vårt arbete är värt? Vad är det till exempel värt för enskilda personer, frivilligarbetare, kunder, för samhället i stort – och för Mariehamns stad som vill sälja den fastighet på Köpmansgatan som vi nu hyr för vår verksamhet?

Det är naturligtvis svårt att sätta prislapp på nyttoeffekter som liv, hälsa och välbefinnande – men det finns mycket annat som kan prissättas – och det har vi låtit nationalekonomen Mats Ekman göra. Hans slutsats är att Emmaus Åland producerar en global samhällsnytta på ca 200.000 euro per år. Och då ingår inte ens det bästa – liv, hälsa, välbefinnande eller ett levande centrum.

Vi vill vara med och göra Mariehamn och hela Åland ännu bättre.
Robert Jansson
Verksamhetsledare
Emmaus Åland