DELA

Emma Harald nämner fostret, men inte barnet

Tisdagen 5 juli svarar Emma Harald till min skrivelse angående aborträtten. Fortfarande svarar hon inte till det vad jag saknade i hennes ledare, nämligen synen på barnets rätt till sitt eget liv. Man måste nog medge, att här är det fråga om två människors rättigheter till sina egna kroppar, mammas och barnets. Emma Harald nämner fostret men inte barnet. Det mystiska här är ju det, att efter ett visst antal veckor ”förvandlas” fostret, som man kan döda, till ett barn vars rättigheter också Finlands lag beskyddar. Vilken antal veckor är det fråga varierar i olika länder. Hela systemet är minst sagt konstgjort.

Jag förstår Emma Haralds hänförelse om nutidsmänniskans rätt till fritt sex, men man gör ändå klokt om man ser skillnaden på oss människor och kaniner när det gäller sexuell beteende. Vi människor, både kvinnor och män, har annorlunda personligt ansvar än kaniner här.

ANTTI HÄMÄLÄINEN

SVAR PÅ INSÄNDARE: Antti Hämäläinen, föreställ dig att du är dödligt sjuk och behöver ett nytt organ, säg en njure. De flesta människor har två njurar men klarar sig med en. Med ditt resonemang om rätt till sin egen kropp så skulle samhället kunna tvinga någon, säg en anhörig till dig, att ge en njure till dig, för att du ska få fortsätta leva. Har samhället den rätten? Nej. Du kan enbart få en njure från en levande människa om det är så att den människan av egen fri vilja vill ge den till dig. Om en sådan människa inte finns att hitta så får du leva med din dödliga sjukdom och hoppas på att få en njure från en nyss avliden. Din rätt till ditt liv trumfar inte andras fria vilja. Sånt är livet.

Jag ställer mig bakom människors rätt att själva fatta beslut om sin egen kropp. Samhället ska inte tvinga människor att ge bort en njure, eller tvingas bära och föda barn som inte är önskade. Det finns en rad olika orsaker till att kvinnor inte vill fullfölja en graviditet och det är kvinnan som måste få bestämma över den saken.

Att en spermie träffar på ett ägg gör inte att det plötsligt är ett barn. Spermien och ägget ska vandra in i livmodern, fästa i livmodern och ha gynnsamma omständigheter för att utvecklas till ett foster och senare – om allt går bra – bli ett barn. Du uppfattar uppenbarligen det som en dag kan bli ett barn som ett barn. Det är din fria rätt. Människor tycker olika om det här.

Olika länder har olika uppfattningar och lagstiftningar för abort, för att bedömningarna skiljer sig åt. Faktum kvarstår, i de länder där abort är totalförbjudet så inträffar fortfarande massvis med aborter. Att förbjuda kvinnor göra abort stoppar inte aborter, men riskerar deras hälsa och liv. Att ge möjlighet till abort inom bestämda ramar räddar hälsa och liv.

Och till sist. För min del får alla ha sex som kaniner, om de så önskar, förutsatt att det sker mellan vuxna människor, med samtycke och alla tar ansvar för att hindra oönskade graviditeter.

EMMA HARALD

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp