DELA

Elpriser, hållbar tillväxt och grön skatteväxling

De flesta, allmänheten, näringsliv och politiker, torde vara eniga om att elförsörjningen måste tryggas. Investeringen i finlandskabeln är för åländska mått mätt enorm, 125 miljoner. Stora och små elkonsumenter, näringsliv och hushåll, är oroliga över prisutvecklingen. Oron är befogad. Det vi med säkerhet kan konstatera är att priset på el kommer att stiga. Det här är ett exempel på grön skatteväxling, att beskatta konsumtion. Det har i alla fall efterlyst tidigare från politiskt håll.

Men investeringen i elkabeln och tryggandet av elförsörjningen är en av flera pusselbitar.
En annan mycket viktig pusselbit är att göra det möjligt för Åland att exportera vindkraft och förnyelsebar energi. Landskapsregeringen samhället d.v.s. VI kommer att äga kabeln vilket betyder att vi också kan räkna med att få inkomster när alla pusselbitar faller på plats. Inkomsterna kan användas till att hålla moderata elpriser och reinvestera i förnyelsebar energi t.ex. biogasanläggningar. En vindatlas har tagits fram på rikssidan som visar att vi har fantastiska vindförhållanden på Åland. Den naturresursen ska komma alla ålänningar till del!!

Infrastrukturen genom kabeln behövs också om vi ska göra allvar av den framtidspotential som finns i att vara ett föredöme när det gäller att använda el-bilar.
En annan pusselbit är energieffektivisering. Trots att vi tryggar elförsörjningen, trots att vi producerar vindenergi är det viktigt att hushålla med resurserna. Det finns betydande vinster att göra genom att energieffektivisera både för näringsliv, hushåll, kommuner och på landskapsnivå. Landskapet ger stöd för solpaneler, gårdsvisa vindkraftverk och vissa omställningar för flerfamiljshus. Visionen är att kunna släppa in små elproducenter på elnätet. Det skulle också bidra till kostnadsbilden.

Miljöaspekten i denna fråga är betydande. Den finansiella oron i världen är på allas läppar men den oron är ett symtom på att vi lever över inte bara våra ekonomiska tillgångar utan också över våra naturtillgångar. Inom överskådlig framtid kommer varken energi-, bensin- eller avfallspriser vara så förmånliga som vi är vana vid. Det avspeglar sig i hela samhället i form av mat- och elpriser, sopavgifter, skärgårdtrafik eller i de klassiska tillväxtdiskussionerna.
Det kostar att ställa om till ett hållbart samhälle men de som inser och jobbar för det har redan framtiden i sin hand.
Katrin Sjögren (lib)
social- och miljöminister