DELA

Elpris blev överskott

Bästa Lennart Isaksson jag förväntar mig inte att du ska tycka som jag, men förväntar mig att du anstränger dig att hålla dig till sak. Din insändare handlar till största delen om elpriset, inte om det överskott som stadens budget uppvisar för år 2013.

Det var nämligen i det sammanhanget som jag berörde kostnaderna för bolagiseringen av stadens elverk. Den resulterade i en intäkt för staden som i stort utgjorde stadens överskott för 2013. Min uppfattning är att bolagiseringen gjordes på ett sätt som man kan ifrågasätta. Stadens överskott finansierades nämligen av elabonnenterna bland annat genom att elverket lånade pengar av staden till en årligen ränt på fyra procent.
Det är en hög ränta jämförd med markandens räntenivåer. Elabonnenterna betalade således stadens överskott. Annars skulle stadens resultat ha varit negativt för andra rådet i rad. Dags att ännu en gång understryka att staden måste se på sina intäkter för att inte ett tredje år gå med underskott.
Mvh
Barbro Sundback (S)