DELA

Elledare svarar Grundström

Kaj Grundström har fått sin inskolning i åländsk politik först inom den ideologi som utmärker Ålands Framtid och därefter och numera Socialdemokraterna. Utbildningen blev av allt att döma lite rumphuggen, men det är väl ingenting att göra åt saken.
Vad gäller riksdagsvalet är den liberala ”elledningscentralen” förankrad på partikansliet i lagtingshuset. Varför Grundström anser att riksdagskandidaten Roger Eriksson skulle behöva kommentera Olof Erlands insändare i Hufvudstadsbladet har jag svårt att förstå.
Christina Johansson-Gammals
partisekreterare