DELA

Elevernas bästa styr KHS-frågan

Representanter för Eckerö kommun har åter ifrågasatt de demokratiska spelreglerna när det gäller den aktuella frågan om en tillbyggnad av KHS, det vill säga, den högstadieskola Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) och dess fem medlemskommuner upprätthåller i Jomala, Kyrkoby.

Detta synsätt förvånar än en gång undertecknad eftersom processen inom SÅHD följer exakt den tågordning som styr kommunalt beslutsfattande. Att Eckerö och Hammarland i denna fråga är i minoritet betyder ju inte att förbundet agerar felaktigt.

Nämnda kommuner önskar att en helt ny skola byggs och hänvisar till att KHS blir för stor om den rymmer 400 elever efter tillbyggnaden. Denna oro kan inte vi från Jomalas sida riktigt förstå eftersom KHS är en ytterst välfungerande skola med en trivsam atmosfär och kultur som byggts upp under decennier.

Som i alla situationer där många människor rör sig finns det utmaningar i vardagen men lärarkollegiet och övrig personal gör ett jobb som gör mig och många andra beslutsfattare både glada och tacksamma. Skolledningens bedömning är att skolan klarar av 400 elever förutsatt att det skapas de specialutrymmen som modern undervisning kräver för att möta särskilda behov.

Jomala kommun vill lösa högstadiets platsbrist på det billigaste och samtidigt mest lämpliga sättet och det är genom att KHS byggs ut. Arkitekt Micko Koskinen har tillsammans med projektledare Erik Hjärne hittat en lösning som gör att tillbyggnaden på över tusen kvadratmeter mer eller mindre ”smälter in” i den nuvarande huskroppen.

Från Jomalas sida ställer vi oss även frågande till kravet på en helt ny skola utgående från att vi med tanke på elevernas bästa behöver komma till skott nu. Vi kan inte vänta alla de år som behövs för att hitta en ny skoltomt och all den planering som följer med ett sådant projekt. För att inte glömma alla de kostnader både byggandet och drift av en helt ny skola för med sig samtidigt som KHS skulle splittras i det dagliga arbetet.

HARRY JANSSON (C)

ORDFÖRANDE KOMMUNSTYRELSEN

JOMALA KOMMUN