DELA

Elevassistenterna

Det står klart nu att i landet råder undantagstillstånd.

Vi är inne i en samhällssmitta.

Det är bestämt att skolorna är stängda, att lärarna jobbar hem ifrån på distans.

Nu vill jag lyfta fram de ”glömda” vardagshjältarna inom skolan. De som glada och stolta kommer till sitt jobb och sköter om barnen som finns kvar på skolorna för närstudier, de personer jag berättar om är alla duktiga elevassistenter. Kom ihåg att vi finns, vi är mitt bland era, allas värdefulla barn, mitt i vardagen.

Trots vår oro för vår hälsa våra familjer, och en stor ovisshet gällande framtiden för vår arbetssituation.

ELEVASSISTENT