DELA

Elektronisk bokning till hälsocentralen

När införs möjligheten till tidsbokning via nätet till hälsocentralen i Godby? Denna service införs nu för Pargasborna vid hälsocentralen i Pargas, och med tanke på ÅHS trassliga telefonväxel så är vi många som ser fram emot att något görs åt nuvarande ohållbara system, där man numera i många fall måste åka till hälsocentralen för att boka en tid till sjukskötare.

Den nya tjänsten som införs i Pargas gäller inte tidsbokning till läkare, som fortsättningsvis måste ske manuellt. Men där ser man fram emot att en förbättring av servicen sker genom att elektronisk tidsbokning till sjukvårdspersonalen införs, vilket gör att personalen avlyfts vissa tidskrävande uppgifter, och i stället kan ägna sig åt patientvård .

Jag hoppas att den nya landskapsregeringen och nya ÅHS- styrelsen inser att åtgärder måste vidtas för att förbättra åtkomsten till service vid hälsocentralen i Godby, och här har man nu tillfälle att verkligen göra någonting för oss som bor på Norra Åland.

Jag är nämligen inte så säker på att en kommunsammanslagning förbättrar servicen på alla nivåer inom vårt samhälle.

Runa Lisa Jansson