DELA

Elektra en framgångssaga

Kommentar till Otto Hojars insändare den 25 september.

Finferries vill inte ta ställning till tunneldiskussionen men däremot vill vi rätta till Otto Hojars felaktiga fakta vad gäller trafiken mellan Pargas och Nagu och Finlands första hybridfärja Elektra.

Trafiken på Pargas-Nagurutten har i årtionden bedrivits med två färjor och under högsäsong sedan cirka 15 år tillbaka med tre färjor. I juni 2017 ersatte hybridfärjan Elektra två färjor (Falco och Odil). Allt detta står i nuvarande och tidigare avtal som är publika handlingar.

I dag kör Elektra tillsammans med Sterna, precis som definierats i avtalet. Färjan Falco, som idag agerar som reservtonnage på rutten, körde ifjol endast några dagar under midsommaren och hon användes som testfartyg då autonom färjetrafik utvecklades.

Miljövänliga Elektra är en verklig framgångssaga. Tack vare Elektra har koldioxidutsläppet minskat kraftigt på Pargas-Nagurutten. Elektra har ett upp till 60 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med Sterna, trots att Elektra har 40 procent större kapacitet.

Finferries välkomnar Otto Hojar till Åbo för att bekanta sig närmare med rederiets miljöarbete.

JUTTA VALKEINEN KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR, FINFERRIES