DELA

Elefanten i rummet

Jag hoppas att ni som läser detta skall rösta på mig i det kommande lagtingsvalet. Det vill jag verkligen inte sticka under stol med.

Man brukar tala om elefanten i rummet när det gäller en sakfråga som man kanske inte riktigt vill tala om eftersom ämnet leder till besvärliga eller genanta diskussioner.

Sittande landskapsregering har på ett sätt som enligt mig gränsar mot försumlighet försökt binda fast en kommande ny regering (för det blir en ny regering) i ett hutlöst dyrt infrastrukturprojekt som direkt gynnar en liten del av Ålands skärgård. Vi talar i förlängningen om cirka 200 miljoner euro som skall satsas i infrastruktur för skärgården. Från oppositionshåll ropar man sig hes över att detta är fel.

Ingen invänder dock mot summorna i sig eller det berättigade i att i förlängningen satsa 200 meuro i skärgården. Jag anser att just detta är elefanten i rummet!

Elefanten i rummet är frågan angående vad som skulle hända om vi valde ut infrastrukturprojekt på fasta Åland och satsade 200 meuro på dessa? Till exempel ordentlig flygtrafik från/till Mariehamn eller något annat kunde ju bli aktuellt. Varför inte en satsning på högklassig utbildning inom IT eller sjöfart?

En infrastruktursatsning i form av en fast förbindelse till Föglö är enbart berättigad om den kan genomföras till en årlig kostnad som tydligt påminner om den vi har idag för att upprätthålla trafik till Föglö. Med tanke på att Föglö kan sägas bli lite mer värt och Åland lite större tackvare en tunnel så behöver inte denna kalkyl gå helt jämt ut, men någon stor skillnad mellan dagens och framtida kostnader skall det inte vara.

För bara en bråkdel av 200 miljoner euro skulle man kunna få dagens skärgårdstrafik att gå lite snabbare och hålla tiderna bättre. Börja med att spränga lite till i Ekholms sund. Dessutom skulle det bli pengar över till att marknadsföra skärgården lite och få potentiella inflyttare att förstå att man kan skaffa sig ett hus och försörjning där redan idag.

Marcus Måtar (Obs)