DELA

Elbilar inte så miljövänliga som vi trott

Att elbilar sägs vara framtidens melodi har väl inte undgått någon. Vi får ständigt höra om hur bra de är och att koldioxidmängden kommer att minska markant bara vi övergår till att använda elbilar istället för bensindrivna.

Landskapsregeringen på Åland har till exempel som mål att det inte ska gå att köpa nya bensinbilar här 2030, utan att vi istället ska ha övergått till elbilar och andra former av ”miljövänliga bilar”. Men nu på senaste tiden har det dock framkommit att dessa elbilar inte är så klimatsmarta ändå.

I Benny Ginman Bad Tölzs insändare (HBL 9.8.2017) kan vi läsa om ett stort problem hos elbilarna. Problemet är batteriet. Ett batteri hos en elbil, i detta fallet en Tesla S, väger mer än ett halvt ton medan ett vanligt bilbatteri brukar väga runt 15–20 kilo. Batteriernas tillverkning bidrar till en enorm belastning på miljön, då det krävs väldigt mycket energi för att tillverka dem. Tillverkningsproceduren för ett elbilsbatteri motsvarar flera tiotusentals kilometers körning med en bensin- eller dieselbil.

Visst är elbilarna bra när det väl kommer till driften, eftersom de inte släpper ut koldioxid, men det tar flera år innan det har kompenserat för utsläppen som orsakats vid batteritillverkningen. Vad som också är ett problem med batteriet är att dess livslängd är ungefär 5 år. Ett byte av batteri kostar närmare 10 000 euro, pengar de flesta inte vill lägga ut på sin bil. Vad ska man sen göra med det gamla batteriet på cirka 600 kilogram? Det behöver så klart tas om hand, vilket helt säkert leder till ännu mera koldioxidutsläpp.

Sedan har vi ju också behovet av laddningsstationer. För att en elbil ska fungera krävs det energi i form av el. Den här elen måste sedan också produceras och det är där problemen med miljövänligheten kan uppstå. Om man laddar sin elbil med ohållbart producerad el är det ungefär lika dåligt som att köra en vanlig bensin- eller dieselbil, alltså har hela idén med en elbil förlorat sitt syfte. De fossila bränslen som används för att producera elen till bilarna är bland annat kol, olja och naturgas.

Nu när elbilarna ökar i snabb takt krävs det också mera el, vilket leder till att vi använder ännu mera fossila bränslen då den hållbara produktionen av energi inte är fullständigt utvecklad ännu. Men det goda med det hela är att utvecklingen av miljövänlig el går snabbt framåt och fler och fler laddningsstationer har sådan. Men det kommer ännu att ta många år innan alla kan ladda sina bilar med hållbar el. Därför krävs det att vi har elproduktionen i ordning innan vi byter ut alla bensin- och dieselbilar mot elbilar.

Informationen om att elbilar kanske ändå inte är så bra är något som har undgått många, då det inte skrivits så mycket om det. I artikeln ”Elbilars batteri påverkar klimatet kraftigt” (Teknikens Värld 29.5.2017), skriver dock Mattias Rabe om att tekniken och produktionen av elbilar och elen de drivs av går framåt i snabb takt. Detta ger hopp om att elbilen i framtiden kan bli helt utsläppsfri, men först måste vi hitta på lösningar för problemen den har just nu. Hur långt tid det här kan ta vet ingen säkert.

Sofie Hansson