DELA

Ekonomiskt ansvar

Svåra ekonomiska tider kräver starkt och målinriktat ledarskap, kontinuitet och en tydligt uppritad färdplan som pekar framåt och mot bättre tider via stimulansåtgärder, strukturella reformer och en långsiktig rambudgetering. I det ledarskapet har finansministern den självklara rollen.

Sunda offentliga finanser är givetvis förutsättningen till all vår välfärd och det åländska samhällsbygget i stort. Det är olyckligt om finansministerrollen på Åland just nu sköts via vikariat. Det går inte att komma ifrån att långsiktigheten och färdplanens utformning blir lidande ifall det råder oklarheter kring vem som är finansminister om fyra månader. Politiska uppgörelser får inte gå före en ansvarsfull finanspolitik.

Jag önskar att Ålands landskapsregering omgående kan bekräfta vem som är finansminister i Ålands landskapsregering under de kommande åren.

Glad sommar!

JOHN HOLMBERG
Lagtingsledamot (Lib)