DELA

Ekonomiska S-luftslott

Hur ska Ålands lagting kunna besluta om viktiga utvecklingsfrågor utan insikt om grundläggande ekonomiska samband?
I debatten om kortrutt i skärgårdstrafiken ansåg socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell att ett beslut att inte bygga en tunnel mellan Föglö och fasta Åland skulle ”lösgöra 60-80-100 miljoner euro” som kunde användas till annat.
Skulle det vara så enkelt kunde landskapet planera många tunnlar och broar som man avstår ifrån och i stället kammar in miljoner.

Kortrutt innebär att vägar tunnlar, broar och bankar ersätter färjor och därmed frigör driftskostnader (personal, bunker etc.) och fartygskapital. En sådan investering ska bedömas utifrån den långsiktiga samhällsekonomiska lönsamheten.
Ett enkelt exempel. En färjterminal på östra Föglö och en fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland frigör två färjrutter; Degerby – Svinö och Överö – Långnäs. Ett fartyg med en investeringskostnad på ca 20 miljoner euro kan sannolikt sparas in och nya möjligheter att göra hela skärgårdstrafiken billigare snabbare och mera miljövänlig öppnat sig.
Det är en lättsinnig oppositionspolitik att locka med miljoner genom att bygga ekonomiska luftslott.
Olof Erland (lib)