DELA

Ekonomiska intressen driver GMO-utvecklingen

Med anledning av stundande beslut om att eventuellt tillåta GMO odling på Åland vill jag framföra några synpunkter.
Om de lokala politikerna har rätt eller inte att besluta i denna sak vet jag inte men annars får vi se till att obstruera för inte följer alla länder och landskap allt som EU beslutat.
Jag jobbar inom ett företag som tillverkar produkter med medelsvårt teknikinnehåll som vi nu och då produktutvecklar.
Det är inte så avancerade produkter så vi har kanske ett tiotal variabler att ta hänsyn till men ändå händer det att saker går fel.
Det är inte så allvarligt när något går galet och eftersom vi jobbar med döda material så är det bara att starta om på nytt.

Om nu vår underbara värld skapades genom en Big Bang eller genom att någon jobbade febrilt i sex dagar och vilade på den sjunde det kan vi lämna därhän men jag tycker att det är en fantastisk skapelse som är helt perfekt och ännu bättre var den säkert före vi människor började ”utveckla” här och där.
Den eller det som åstadkommit jorden vore nog alla arbetsgivares dröm att ha anställd på produktutvecklingsavdelningen.
Jag har ingen aning om hur många variabler som varit aktuella för att åstadkomma jorden men säkert pratar vi om miljarder olika kombinationer då vi lättar på locket och tittar på alla DNA-spiraler hos växter och levande varelser.

Det pågår forskning om att genmanipulera växter för att vi ska få ut mera av växterna och gott så eftersom vi står inför problem att föda en ökande befolkning som till antalet är ungefär 6 miljarder.
Nu tror inte jag att några hundratal jordbrukare på Åland, som genom att pimpa växterna, skulle råda bot på problemet så de lagtingsledamöter som tycker så har nog haft otur med tänkandet.
Tvärtemot kan det i framtiden visa sej oerhört värdefullt att Åland är en GMO-fri zon då detta experiment havererat på andra håll eller helt enkelt för att folk tröttnat på att äta konstgjord mat.

Säkert finns det någon oberoende forskare som med allas väl och ve som förebild försöker hitta lösningar på detta men den mesta forskningen sker inom multinationella företag och den överskuggande drivkraften stavas pengar och inte omsorg om människor.
Dessvärre tror jag tänkande framåt i flere generationer saknas på deras agenda.
Det kanske till och med finns anställda inom dessa bolag som har bonusprogram med felsatta incitament som kan frestas att försöka ta genvägar för att nå kortsiktiga bonusmål.
Det är helt säkert inte lätt att utveckla detta för en enda DNA-spiral som hamnat litet galet har säkert betydelse.

Tills nu sker de mesta försöken med oförargliga grönsaker och på provrörsstadiet men ingen har i fullskaleförsök hunnit studera hur dessa grödor i förlängningen påverkar djur och människor.
Jorden har funnits i tusentals år men forskning inom GMO har bara förekommit några tiotals år.
Att bestämma sej med detta bristfälliga beslutsunderlag är enbart dumt för det kan få förödande konsekvenser för allt nu levande och kommande generationers liv.
Tid är pengar brukar det heta men i detta fall vinner vi på att skynda långsamt och förbjuda GMO-manipulerade växter på Åland.
Vi kan följa med utvecklingen för det går alldeles utmärkt att hoppa på tåget senare men det finns ingen ångerknapp att trycka på när det väl är tillåtet.
Om det införs kommer det inte ens att räcka med ett kvalificerat majoritets beslut i lagtinget för att återställa för tyvärr kommer växterna inte att lyda er.

Jag läser i tidningen att ifall GMO odling tillåts så ”Ställs också krav på rengöring av maskiner, utrustning, transportmedel och lagerutrymmen”.
Redan nu tror jag vi har en trafiklag som förbjuder oss att smutsa ner allmänna vägar men nog vet alla hur det i praktiken går till när man kör traktor från åkern och hur det ser ut på vägen efteråt.
Den föreslagna skrivningen räcker inte för att undvika spridning av GMO grödor men möjligen för att döva samvetet.

Näringsministern och centern gick till val med devisen ”För ett grönare Åland”.
Jag hoppas det betyder att växterna ska få ha sin naturliga gröna färg och inte riskerar att övergå i den genmanipulerade nyans som era slipsar har.
Det är i huvudsak ekonomiska intressen som driver GMO utvecklingen.
Om någon beslutande politiker ännu tvivlar på det rätta att i detta skede säga nej till GMO-grödor så har jag ett tips – Pröva att äta pengar någon gång för i framtiden kanske det är allt vi har.
Med vänlig hälsning
Kenneth Sundlöf
Gräsrot