DELA

Ekonomisk realism

Hårda sparkrav inom den offentliga sektorn förlänger den ekonomiska krisen enligt ekonomieprofessor Paul Krugman. Det är den privata sektors överskuldsättning som är största orsaken till den ekonomiska krisen vi upplever i Europa idag. Det är klart att den ekonomiska krisen i Europa påverkar tillväxten även i Finland, men vi får inte glömma att just Finland och Åland är ett av de få land i Europa som klarar sig bra i jämförelser.

Det finns inga skäl till ytterligare nedskärningar bara för att finansministeriet förutspådde sämre tillväxt än först var väntat, sade den före detta direktören för näringslivets forskningsinstitut Etla, Sixten Korkman i en intervju i Hbl. Han tar avstånd från påståendena om att Finlands ekonomi skulle vara dåligt och ser skäl till optimism. Han säger att Finland har problem men att de inte är akuta.

Nu skulle det vara viktigt att inte skära ner i dagvård och utbildning samt att ta fasta på hur samhället ska ha råd med den åldrande befolkningen. Hur kan den offentliga sektorn stimulera till tillväxt samt skapa framtidstro? Att måla upp mörka moln leder bara till att spiralen fortsätter nedåt. Det är inte hållbart i längden.
Sara Kemetter (S)