DELA

Ekonomisk realism – grunden för vår välfärd

Det går ekonomiskt bra för Mariehamn. Den största ökningen jämfört med samma period föregående år gäller influten samfundsskatt. För hela året 2011 räknar man med ett överskott på ca. fyra miljoner euro. Detta är rolig läsning som ger större ekonomiskt frihet och nya möjligheter för våra kommunala beslutsfattare.

Vad beror denna gynnsamma ekonomiska utveckling på? Det verkar som om det går bra för företag i Mariehamn och att nya vill etablerat sig i staden. Detta gynnar oss alla. För oss är det viktigt att denna trend fortsätter och att företag stannar och vill expandera i stan. Det ger oss inte endast skatteintäkter utan skapar även nya arbetsplatser. Denna trend borde naturligtvis bibehållas och förstärkas. Frågan är hur vi politiker kan locka nya företagare och investerare till Mariehamn.

Socialdemokraterna vill att denna välfärd fördelas rättvist och kommer alla samhällsgrupper till gagn. De svaga i samhället borde inte nu vara mål för orättvisa sparåtgärder såsom nedskärningar i undervisningen, specialundervisning, bidrag till föreningar och frivilligt arbete. Grundförutsättningarna för fortsatt ekonomisk utveckling borde säkerställas genom offentliga investeringar som möjliggör en fortsatt ökning av skatteintäkter från bl.a. nyinflyttade företag och privatpersoner.

Vad borde vi göra? Först måste vi se till att den logistiska infrastrukturen fungerar bra också i framtiden. Våra hamnar, vägar och tillgången till Åland med flyg måste fungera bra. Våra skolor måste prioriteras. Om vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter vill nya familjer flytta till och stanna i vår stad. En bra åldringsvård och hälsovård anses idag som självklara förutsättningar i ett välfungerande samhälle. Vi måste kunna erbjuda trivsamma bostadsområden i vackra omgivningar och tillgång till omfattande fritids- och kulturverksamhet .

Mariehamns socialdemokrater vill skapa ett gott och lyckligt samhälle. Våra vallöften är realistiska och grundar sig på långsiktiga mål, var Mariehamn kan växa som en stad där människor trivs och känner sig hemma.
Sara Kemetter (S)
Viceordförande i
Mariehamns socialdemokrater
Kandidat i kommunalvalet i Mariehamn