DELA

Ekonomisk politik med ansvar

Mariehamn har en skuld på ca 30 miljoner euro och har en årlig räntekostnad på över 1 miljon euro!
Detta beror på stora investeringar som nu gjorts där förhoppningsvis den sista stora görs i den nödvändiga satsningen på Trobergshemmet. Vi måste se till att minska dessa investeringar i framtiden genom att stimulera privata alternativ redan nu.

Att vi detta år får ett överskott på 1,4 miljoner euro beror mest på våra duktiga företagare och näringslivet där det råder superhögkonjunktur som gör att skatteintäkterna ökar kraftigt. Högkonjunkturer varar inte för evigt och vi har en stor andel av befolkningen, 40-talisterna, som redan om ca 10 år hamnar i åldersgruppen mellan 75-85 år där äldreomsorgen kan behövas. Äldreomsorg kostar och är viktigt.
För att klara av framtiden i kommunen måste vi bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik och det är något vi inom FS definitivt står för!
Jag är beredd att ta ansvar om du ger mig befogenheterna! Rösta på söndag!

Petri Carlsson 549 (fs)