DELA

Ekonomisk morot för miljövänliga

Det talas med rätta om de ensamma pensionärerna med låga inkomster och det orättvisa i att de skall ha samma grundavgifter för t ex sopor, TV-licens och elektricitet som de större familjerna.
Det är ett förståeligt och rättvist tänkesätt men den fattigdomsrapport som ÅSUB kom med i maj visar att det finns ännu en grupp i vilken andelen fattiga är lika stor: nämligen storfamiljerna (6-personers eller större).

Därför är det inte alldeles enkelt att säga vilken avgiftspolitik som är mest rättvis om vi vill ha ett jämlikt samhälle. En sänkning av Mise-avgiften för ensamhushållen måste ju rimligtvis tas igen genom en höjning för storfamiljshushållen. Om det är rättvisa vi är ute efter – är det inte då mängden avfall som är det viktiga?
En storfamilj som konsekvent försöker minimera avfallet t ex genom att använda tygblöjor eller som köper produkter utan onödiga förpackningar; ska de betala flerdubbelt upp mot en mindre familj som totalt struntar i detta och vars sopmängd är avsevärt större?
Nej, jag tycker att det är viktigt att vi försöker hitta ett system där det finns en ekonomisk morot för alla hushåll att vara miljövänliga.
Siv Hallbäck (s)
Lagtingskandidat 147
Stadsfullmäktige 515