DELA

Ekonomisk mobbning blir en trend

Inom det senaste året har Finlands sittande regering systematiskt trakasserat Åland när det gäller ekonomiska frågor,

Exempel:

1. Strypning av det utlovade vindkraftstödet, som övriga delar av landet har fått ta del av.

En klar påföljd av detta förfarande är att Åland, som är landets vindrikaste region, inte fått utveckla sin vindkraft.

2. Frysning av klumpsumman – med påföljd att ålands befolkning har en högre beskattningsprocent än den övriga befolkningen (torde vara olagligt).

3. Båtskatt. Den planerade båtskatten kommer att drabba skärgården och Åland mest ifall den genomförs. I värsta fall stryps Ålands möjlighet att ha en fungerande sjöräddningsflotta.

4. Fastlandsstyrd fiskekvotering. Ifall detta kommer att träda i kraft på Åland hotar det både yrkesfiskarna och den för Åland viktiga fisketurismen

Fiskekvoteringen på Åland har hitintills varit en Åländsk angelägenhet och bör så förbli.Ålänningarna är ytterst erfarna och kunniga när det gäller fiskekvotering.

5. Nya kommunreformen i sin nuvarande formulering hotar att avsevärd försämra den ekonomiska möjligheten att ha en – med övriga landet – jämförbar hälso-och sjukvård på Åland.Vilket drabbar hela Ålands befolkning, ung som gammal.

Detta är bara ett axplock av dom ekonomiska mobbningsåtgärderna, som Åland varit och är utsatt för av den nuvarande regeringen.

Det finns ingen orsak att peka ut något speciellt parti, fast Sannfinländarna är det enda partiet som offentligt skryter med sina insatser när det gäller att införa nya lagar och förordningar som stryper Ålands möjligheter att existera ekonomiskt.

Situationen börjar ha en kuslig likhet med Bobrikovs förfarande i Finland 1898–1904!

Den nuvarande regeringens medlemmar glömmer att Ålands välgång också är bra för resten av landet. Jag skall nämna några exempel.

Alla i Finland bosatta personer är välkomna till Åland, där de inom rimlig tid kan få ett arbete.

Något som är en önskan hos många ungdomar i det av arbetslöshet drabbade övriga landet. Alla personer som är bosatta i Finland kan söka sig till någon av de utmärkta skolorna som finns på Åland, och har goda möjligheter att bli antagna. Många på Åland kan finska eller engelska, så språket blir inget problem om man inte gör det till ett sådant.

Att lära sig svenska är ju bara ett plus, eftersom det för övrigt alltid är en fördel att lära sig ett nytt språk. Det öppnar nya och flera möjligheter.

Alla som på 50-talet flyttade till Sverige för att få arbete vågade att lära sig ett nytt språk.

Har de finska politikerna blivit rädda för att lära sig språk, i vår allt mera globaliserade värld där språkkunskaper år a och o? Då står det verkligen illa till.

ÅLÄNDSKA POLITIKER – SLUTA VARA FLATA!

Mobbning slutar inte för att man dukar sig eller fegar ut. Tvärtom. Ni mäste vänligt och bestämt sätta ned foten och kämpa för vårt landskap, det är därför vi har valt er.

Rådfråga dom duktigaste juristerna om vad som är juridiskt möjligt när det gäller att säga nej till lagförslag och förordningar som försämrar Ålands situation.

Sätt er tillsammans med Ålands ekonomiska ”tungviktare” och hör vad de har att säga.

Peta inte i onödan på grundlagen, den har dugit hittills. Det är oftast makttörstande politiker som håller på med sånt.

Driv ärendena ända upp till EU-domstolen om det behövs.

Flerspråkig Ålandsälskare