DELA

Ekonomin sviktar ute i våra kommuner

Skatteförvaltningen har nu slagit fast hur mycket varje kommun kommer att få in i kommunalskatt för år 2013.
Det kan ju låta lite konstigt att veta vad kommunerna ska få in i kommunalskatt för år 2013 då inte ens året är slut. Men logiken är enkel: kommunalskatten för år 2013 grundar sig på inbetalade skatter år 2012. Och den är nu fastställd.
Hur har då våra kommuner budgeterat sina skatteinkomster? Inte så bra. Jag tog och jämförde budgeterade kommunalskatter för de fem största kommunerna på Åland mot det som kommer att betalas ut för år 2013.
Mariehamn kommer att få 943.000 euro mindre i kommunalskatt än budgeterat för år 2013. Lemland får nöja sig med 419.000 euro och Jomala med 272.000 euro mindre skatteintäkter än vad man tänkt sig. Minst dåligt går det för Saltvik och Finström som får knappa 200.000 mindre kommunalskatt än de budgeterat.
Men det kanske mest intressanta i siffrorna är skatteutvecklingen i kommunerna. Totalt för Ålands fem största kommuner så ökar kommunalskatten med futtiga 1,0 % för år 2013 jämfört med år 2012. Mest ökar Finström med 1,9 % och Lemland och Jomala står i princip stilla.
Men det mest anmärkningsvärda är att Saltvik backar. De får in nästan 100.000 euro mindre kommunalskatt år 2013 än vad de hade i bokslutet för år 2012. Minskningen är hela 2,2 %.

I princip backar alla de fem största kommunerna på Åland då vi vet att prisindexet som är beräknat för den kommunala basservicen på Åland steg år 2013 med 2,5 procent medan kommunalskatterna ökade i medeltal med 1,0 %. Det gör -1,5 % det.
Nu börjar vi se effekten av den ekonomiska nedgången för fösta gången svart på vitt också i skatteinkomsterna till kommunerna. Och vi bör komma ihåg att kommunalskatten för 2013 baserar sig på inbetalda skatter år 2012.
År 2013 har nog inte känts så mycket positivare är år 2012 vad gäller den ekonomiska utvecklingen i samhället. Vi får utgå att också vår regering förstår allvaret ute i våra åländska kommuner då de nu sitter och filar på sin kommande budget för landskapet.
Jag och Liberalerna kommer att jobba för att inga lampor släcks någonstans på Åland. Jag utgår ifrån att vår regering inte heller tänker släcka några lampor någonstans på Åland men just nu ser det mycket mörkt ut för flera kommuner då inte ens de fem största kan leverera.
Tony Asumaa (Lib)