DELA

Ekonomin i balans

Regeringen Gunell har under mandatperioden nått ett av de angelägnaste målen den satte upp i regeringsprogrammet nämligen att få landskapet Ålands ekonomi i balans. För en ekonomi i balans gäller att intäkterna överskrider kostnaderna och att tillgängliga kassamedlen täcker utbetalningarna under räkenskapsåret.

Ser man bakåt på resultatet före fonderingar och reserveringar i landskapet Ålands bokslut har vi följande utveckling:

2010 – 30,6 miljoner euro

2011 – 16,8 miljoner euro

2012 – 8,8 miljoner euro

2013 – 3,7 miljoner euro

2014 +12,8 miljoner euro

Under åren 2010 – 2013 användes alla medel i utjämningsfonden, dvs. 40,7 miljoner. I fjolårets bokslut ökade åter utjämningsfonden genom att PAF-medel uppgående till 10 miljoner lades i fonden. Efter denna överföring uppvisar landskapet för år 2014 ett överskott på 2,8 miljoner euro.

Det är bara att lyfta på hatten för regeringen Gunells framgångsrika arbete att få landskapets ekonomi i balans.

Karl-Johan Fogelström (s)