DELA

Ekonomin är den viktigaste valfrågan

Kommunstrukturen kommer säkert att bli en av de större valfrågorna i höst. Vad min inställning är och varför är väl känt vid det här laget.

Jag får säkert tillfälle att återkomma med mer motiveringar senare.

Men ekonomin har varit och kommer att bli en ännu viktigare valfråga. Speciellt med tanke på Greklands skuldsättning och dess följder men även med tanke på att många andra länder också är överskuldsatta. Däribland Finland.

Landskapet Åland har ännu inte tvingas låna för varken investeringar eller drift. Detta tack vare att Landskapet sparade mellan åren 1995 till 2007 drygt 160 miljoner euro. Av dessa 160 miljoner återstår nu ca 20 miljoner. Man kan därför säga att Landskapet Åland de senaste åtta åren levt ca 15–20 miljoner årligen över sina inkomster.

Och så kan det naturligtvis inte fortsätta.

Därför kommer de politiker som väljs in i lagtinget i höst att tvingas prioritera.

För min del så anser jag att sjukvården och äldreomsorgen måste prioriteras med ökande anslag. Speciellt med tanka på att sjukvården blir att skickligare på att bota och lindra samt att en allt mer åldrande befolkning behöver mer hjälp och vård.

Skolor och barndagvård är ett område som också måste stå långt fram i prioriteringskön men här kanske det räcker med nuvarande nivå.

Däremot så anser jag att kortruttsutbyggnaden måste läggas på is då den beräknas kosta astronomiska summor. Summor som nämnts är både 80 och 100 miljoner. Även beslutet om en ny skärgårdsfärja om 15 miljoner måste omprövas speciellt med tanke på att prislappen med all sannolikhet kommer att uppgå till över 25 miljoner.

I första hand vad gäller skärgårdsinvesteringar så måste vi prioritera en ny 15 miljoners bro till Vårdö då den gamla är i sådant skick att den inte är farbar om 5 år.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot