DELA

Ekonomin är den tuffaste utmaningen

Åland har fått en ny regering, en regering under ledning av liberalernas partiordförande Katrin Sjögren. Vi inom Moderat Samling är glada och stolta att också fortsättningsvis få vara med och ta ansvar för och utveckla Åland.

Vi står inför stora utmaningar den kommande perioden, framförallt på den ekonomiska sidan. Dessa utmaningar ger oss incitament att förändra och utveckla vårt samhälle i fas med tiden och våra behov. Det regeringsprogram som vi gemensamt förhandlat oss fram till tar sikte på just detta. Jag är mycket nöjd över att regeringsprogrammet bär tydliga spår av vad vi inom Moderat Samling gick till val på.

Lagstiftningen på det sociala området är i stort behov av revidering. För oss gäller det att vara kloka och ta del av det arbete som sker på rikshåll samtidigt som vi måste fundera på de behov som finns i det vårt samhälle och på ett smart sätt skapa lagstiftning som är modern, ser till människors behov och samtidigt beaktar den ekonomiska situation som vårt samhälle befinner sig i.

Här vill jag också nämna att det är viktigt att lyfta de utmaningar och möjligheter som en åldrande befolkning ger oss. Vi ska nu skapa en äldreomsorgslag som säkrar kvaliteten för den enskilde och skapar rationella lösningar.

Produktionen av kommunala tjänster till medborgarna var en av huvudfrågorna i den gångna valrörelsen. Från Moderat Samlings sida såg vi en framtid där vi genom ökat samarbete och samgåenden skulle skapa en kommunal sektor med färre och starkare kommuner. I regeringsprogrammet målar vi nu upp en väg för detta där vi tillsammans med kommunerna kommer att genomlysa hela den kommunala strukturen på Åland och lägga fram förslag som befolkningen får ta ställning till i en folkomröstning.

På detta sätt säkrar vi att vi också i framtiden ska ha en ekonomiskt rationell, rättsäker och kvalitativ service på alla plan för oss som bor och verkar på Åland.

Som jag nämnde inledningsvis är ekonomin en av våra tuffaste utmaningar. Tillsammans med övriga regeringspartier har vi konstaterat att skillnaden mellan våra inkomster och utgifter uppgår till ca 20 miljoner euro. Detta hållbarhetsgap kan inte fortsätta då vi med det riskerar att hamna in i en ohållbar lånespiral likt många andra länder i Europa.

Vi är överens om att vidta aktiva åtgärder för att bryta och förhindra detta. Det kommer dock att ta tid, vi behöver hitta åtgärder som slår på såväl lång som kort sikt. Många beslut kommer att påverka den service som vi är vana att få genom att vi tvingas att göra inbesparingar, men samtidigt måste vi också jobba med att öka inkomsterna genom att bredda skattebasen och skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet att växa. Inflyttning och rekrytering av kompetens och arbetskraft blir här mycket viktigt.

Moderat Samling jobbar nu vidare tillsammans med den nya regeringen för att konstruktivt bygga ett hållbart Åland framåt. Tillsammans sätter vi Åland i rörelse!

Johan Ehn,

ordförande,

Moderat Samling för Åland