DELA

Ekonomin är den största utmaningen

Den globala ekonomiska utvecklingen påverkar även oss. Många länder har nu enorma problem på grund av sin dåligt skötta ekonomi och höga belåning. Framåt påverkar det även oss på Åland som är beroende av nordbornas möjligheter att konsumera.
I det här läget är det ännu viktigare att ha en välskött ekonomi. Landskapet är skuldfritt, då har vi ju inget problem menar flera politiker.

Utjämningsfonden är i stort sett tömd och vi har en långsiktigt strukturellt minskad klumpsumma. Den demografiska utvecklingen är också en stor utmaning. Ännu fler ska försörjas av färre i arbete.
Dessutom har vi andra utmaningar i form av utflaggningar samt sannolikt stigande räntor och energipriser. Vi har under den här mandatperioden sett hur den sittande landskapsregeringen har varit handlingsförlamade när det gäller att ta krafttag för att långsiktigt säkra landskapets ekonomi.
Visst, en del åtgärder har vidtagits, men åtgärderna är långt ifrån tillräckligt.

Tittar man på landskapet som helhet är vi inte skuldfria. Våra kommuner är tillsammans överskuldsatta. Det gör att vi har ett ännu större ansvar att hålla landskapets ekonomi i skick.
För mig är högklassig service inom vård, omsorg och skola mycket viktigt och då behöver den offentliga sektorn ha en ekonomi i balans. Nyckelorden är minskade driftskostnader, samhällsreform, ny näringspolitik och att våga prioritera.
Petri Carlsson (M)