DELA

Ekonomi – den största valfrågan

Finansministeriet i Riket uppskattar att skatteintäkterna ökar med 6,5 procent under nästa år. Detta innebär en ökning på 2,4 miljarder euro i skattekistan (Taloussanomat 23.8.2011). Det bådar gott för Åland. Klumpsumman som vi får från Riket uppgår till 0,45 procent av statens skatteintäkter. Detta betyder att inkomsterna till Åland ökar. Detta kommer alla Ålänningar till gagn. Landskapsregeringen kommer att få mer att dela ut.

Det är klart att de nya skattebestämmelserna kommer att påverka den enskilda familjens plånbok. Jag tror inte att det slår hårdare på Åland än på andra regioner i Finland. Alla kommer att drar sitt strå till stacken. Finland och världen står inför stora ekonomiska utmaningar. Jag anser att det är frågan om ansvarsfull politik att Finland nu sparar och verkligen tar ansvar för sin ekonomi. Vi får inte glömma att en socialdemokratisk regering alltid har gynnat Åland. Nu skall vi se framåt. Det verkar finnas ljus i slutet av tunneln.
Sara Kemetter (S)
Lagtingskandidat