DELA

Ekologiskt går inte ens att jämföra med närproducerat

I och med att livsmedelsupphandlingar auktialiserats både i Mariehamn och Jomala vill vi från Ekologiska odlarna lämna synpunkter på det som framkommit i media hitintills. Det pratas mest och varmt om närproducerad mat och nästan synonymt nämns ekologiskt som om dessa är jämförbara. Samtidigt så skyller man på att det finns för lite tillgång av lokala ekologiska varor, för ekologiska varor från övriga världen så ondgör man sig över transporterna, ur miljösynpunkt förmodar vi.
Men då har man inte tänkt på att det konventionella närproducerade jordbruket förbrukar mera av vår miljö, än transporterna vilket FAO klargjort i en FN rapport år 2006 .
Skillnaderna mellan det konventionella och ekologiska odlandet oberoende var det görs är användningen av kemikalier både för gödsling och ogräsbekämpning.
I undersökningar har överläkare Johan Alm, specialist på barnallergier vid Karolinska Institutet visat att risken att utveckla allergi minskade med 30 procent för de barn som fick ekologisk mat. I mjölk ser man också stor skillnad mellan konventionell och ekologisk, vid en studie i England visat sig mer näringstät än den konventionella mjölken. Forskarna där fann att mjölken från ekologiska gårdar har en högre halt av vitamin E och betakaroten, omega-3-fettsyror och även antioxidanter, studien har utförts vid universitetet i Newcastle.

Anders Munters, en konventionell jordbrukare som gått över till ekologiskt krav-märkt jordbruk och är ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna.
Han undrar var LRF:s kampanj i Sverige ”På väg mot världens renaste jordbruk” har tagit vägen?
Han konstaterar att man har fördubblat kemikalieanvändningen i det Svenska jordbruket under 2000 talet.
Så att påstå att ”nordisk mat är renare” borde sägas att ”Nordisk mat har varit renare” då den har blivit dubbelt så smutsig de senaste åren.
Någon statistik på kemkalieanvändningen på Åland finns inte hos ÅSUB. I Svenska tullens/Kemikalieverkets svarta lista har också Finska jordbrukare funnits , dvs produkter som importerats till Sverige och inte klarat gränsvärdena för kemikalieanvändningen.
Om man då ser till den ökade kunskapen och forskningen om kemikaliernas påverkan på hälsan borde ju ett självklart val falla på den ekologiska produkten.

Tänk på hela kedjan.
I det konventionella jordbruket kommer en stor del av utsläppen från tillverkning av konstgödsel. Vid tillverkning av ett kilo konstgödsel bildas, med den teknik som används i dag, sju kilo koldioxidekvivalenter.Efter tillverkningen av konstgödsel som oftast görs i Baltikum och Ryssland skall det transporteras hit till Åland för att sedan köras ut på åkrarna.
Vi undrar bara om du tycker det verkar bättre med närproducerad mat?
Man behöver givetvis stöda våra lantbrukare så att de kan ställa om sitt jordbruk.
Nu har de konventionella bönderna världens chans att ställa om sitt jordbruk när de kommunala köken skriker efter ekologiskt, enligt Mariehamns stads miljömål så skall 50% av maten man inhandlar 2017 vara ekologiskt odlat. Här undrar vi ju vart övergångsbidraget till ekologiskt försvann? nu finns det ju skäl att ge den moroten till de odlare som inte ännu konverterat. Men kom i håg att den skall vara ekologisk.

Sist men inte minst tänk också på paketeringen av åländska råvaror. Det mesta har varit till Åbo en sväng innan det kommer tillbaka till Åland för att distruberas ut.
Ta till exempel ÅCA, osten körs till Finland för att paketeras och sedan säljs den här som ”närproducerad ost”!
Skall man prata om för miljöns skull här-och närproducerat skall det stå ekologiskt framför!
Vi har ingen rätt att köpslå om våra barns hälsa.
Ekologiska odlarna
Anna Häggblom,
Kim Pihl,
Stig Mattsson,
Maj-Gun Sjöberg,
Sven-Olof Lindqvist,
Cecilia Persson,
Isabel Kvarnfors