DELA

”Egot i högsätet”

När det rör förslaget till ändring av ordningslagen gällande möjligheten att få dricka alkohol på allmän plats, låt oss tala klarspråk! Handlar inte det här just om att jag som ”modern, fri individ” vill ha möjlighet att förverkliga mig själv, visa min ”mognad” min exklusiva smak med ett elegant och belevat sätt ute i parken? Till skillnad mot ”rötäggen” (Wille Valves uttryck) som inte klarar detta!

Varför ska jag ta hänsyn till människor som kan vara svagare, till barn och unga som behöver bra förebilder? Jag skall väl få leva upp till den nya tre-enigheten som präglar samhället idag: ” JAG, MIG, MITT ”.

Heder åt Igge Holmberg, Operativa gruppen för risk- och missbruk, Lisa Gustavsson, Göte Winé, Jörgen Pettersson med flera som likt väktare på muren ser faran och slår larm!

Låt oss svara ärligt på följande fråga: Är möjligheten till större och friare umgänge med alkohol något som bör främjas och prioriteras på Åland idag?

Per-Olof Knuts