DELA

Eget ansvar om avlopp

Kommentar ang. insändaren ”Vem är största miljöboven?”.

Lite konstigt är det att vissa vaknar först nu efter skriverierna i pressen. Alla kommuner torde ha informerat sina medborgare, på ett eller annat sätt, om att vissa avlopp måste åtgärdas före år 2014. Detta sedan år 2006.
Man har nog också ett ansvar själv att kolla upp om huruvida ens enskilda avlopp behöver åtgärdas eller byggas om. Kommunens tekniska avdelning ger säkert råd, sen är det upp till var och en hur man löser frågan. Det finns många olika alternativ.

Ett tips till insändarskribenten ”Irriterad medborgare”; kanske ditt avlopp inte ens behöver åtgärdas för att uppfylla kraven eftersom du har 3-kammarbrunn med markinfiltrering. Om bädden fungerar i dagsläget så kan det vara så.
mvh
P. Häggström (fd kommuntekniker)