DELA

Egenkontrollssystem i vården

Åland har en bra sjukvård med engagerad vårdpersonal som överlag gör ett fint jobb. I de flesta fall blir vården helt rätt från början, löper smidigt och patienten tillfrisknar fortast möjligt. Men ingen är felfri, så ej heller sjukvården. Varken på Åland eller andra orter.

Jag vill föra fram tanken på att införa ett egenkontrollssystem för kvalitetssäkring inom ÅHS. Ett system där anställda anonymt kan meddela om de uppmärksammar att något har missats eller på annat vis inte genomförts korrekt. Detta kunde göras genom ett register specifikt för patientvisa anteckningar över eventuella brister.

Idag finns en patientombudsman dit patienter kan vända sig om de känner sig missnöjda med vården, men det här egenkontrollssystemet skulle fylla en helt annan funktion. Det behöver inte vara patienten som råkar uppmärksamma att något förbisetts.

Långa sjukskrivningar innebär stora kostnader för samhället och kan skapa stort lidande för patienter. Jag vill jobba för att vi på Åland skall ha bästa möjliga förutsättningar för att sjukskrivningar och rehabiliteringar ska bli så korta som möjligt och att det finns verktyg för att på ett smidigt sätt åtgärda eventuella misstag. Det vinner alla på, såväl patient, sjukvård, arbetsgivare och samhället i övrigt.

Linda Pussinen (Lib)