DELA

Egendomligt klumpsummeresonemang

Magnus Lundbergs resonemang kring klumpsumman är värt att kommentera, eftersom det inte hänger ihop.
Å ena sidan säger Lundberg att klumpsummesystemet inklusive flitpeng urholkas vid befolkningstillväxt på Åland. Å andra sidan är enligt Lundberg ett alternativ att kasta loss från systemet och överta beskattningen i stället.

Om vi utgår från att sysselsättningsgraden på Åland fortsättningsvis är hög, och att den inte väsentligen ändrar i förhållande till Finland i övrigt leder en befolkningstillväxt på Åland som är snabbare än i riket inte till någon större försämring, om ens någon. Visserligen stiger de totala kostnaderna för den offentliga sektorn något, men samtidigt betyder det att flitpengen stiger kraftigt, så länge vi betalar så mycket skatt att det berättigar till flitpeng. Om Ålands befolkning stiger med 1000 personer, så stiger antalet skattebetalare på Åland med ca 700 personer. All den inkomstskatt som dessa betalar kommer då att återbetalas till landskapet via flitpengen! Vi blir således inte lottlösa.

Lundbergs andra påstående att det skulle vara ett alternativ för Åland att avstå från klumpsummesystemet och överta beskattningen innebär att Åland lämnar kvar ca 60.000.000 euro i statskassan! Klumpsumman bygger nämligen på 0,45% av statens samtliga inkomster överförs till landskapet. Av statens inkomster är ca 2/3 skatter och resten andra inkomster, som även de utgör grund för klumpsumman. Klumpsumman för 2006 är ca 180 milj. euro, varför konsekvensen av Lundbergs resonemang är att vi ”skänker”1/3 eller 60 milj. euro till staten.

Vill vi försämra landskapets ekonomi på detta sätt? Knappast – det vill i varje fall inte jag. Just detta är ”skatteentusiasternas” svaga punkt – ett övertagande av skattebehörigheten riskerar att ge Åland ett avsevärt sämre ekonomiskt utfall än det nuvarande systemet!
Folke Sjölund (lib)