DELA

Egen beskattning?

Alla ändringar av självstyrelsen bör ha som mål att göra det bättre för ålänningarna.
Särskilt när det gäller en så stor sak som beskattningen, som berör alla åländska medborgare (alla betalar skatt någon gång under sitt liv) är det nödvändigt att veta vilka konsekvenserna är för de enskilda medborgarna, men även för alla andra skattebetalare.
Om vi skall inleda förhandlingar med riket om att övertaga beskattningsbehörigheten då måste vi veta vad vi vill göra med den, dvs. hur skall skattesystemet utformas, vilka blir de samhällsekonomiska följderna, hur utformas samspelet med de sociala överföringarna, osv.
Allt detta har medborgarna en legitim rätt att veta före det att förhandlingarna inleds.

Samtidigt måste vi också veta om den egna beskattningen ger minst samma tillskott till landskapets kassa. Om den inte gör det betyder det att vi ”lämnar kvar” pengar åt staten i jämförelse med nuvarande system.
Vi har nu ett välfungerande klumpsummesystem som ger god utdelning åt landskapets kassa. Det är sant att klumpsumman varierar med konjunkturen, dvs. med hur statens inkomster utvecklas. Det är ingen överraskning för den som kan något om samhällsekonomi.
För oss betyder det att vi i goda tider bör lägga upp reserver (vilket även gjorts) som sedan används i dåliga tider. Med facit i hand borde vi under de gånga goda åren ha lagt upp större reserver.

Det viktigaste är att vi har en landskapsekonomi som tillsammans med kommunerna kan bära kostnaderna för våra medborgares välfärd inom omsorg, skola, hälso- och sjukvård, osv.
En egn beskattning ger inga sådana garantier.
Jag är inte beredd att kasta nuvarande system överbord för att spela hasard med de åländska medborgarnas framtid.
Folke Sjölund
Lagtingsledamot (lib)