DELA

Egen beskattning är hasardspel

Jag välkomnar en debatt ett eventuellt övertagande av skattebehörigheten från staten till Åland. Jag vill här ge min personliga syn på saken.
Jag har alltid haft och har som utgångspunkt att om behörighet skall överföras till självstyrelsen så ska det leda till en förbättring för den åländska befolkningen och medborgarna.
När det gäller egen beskattning har jag gått med på att frågan kan diskuteras med riket. Det måste ju leda till ingående utredningar och analyser av konsekvenserna för de åländska skattebetalarna, såväl medborgarna som näringslivet och organisationerna.
Någon sådan utredning har inte gjorts och kan heller inte göras förrän vi vet hur ett framtida eget skattesystem skulle se ut.

Det är
ett demokratiskt minimikrav att
1) de åländska medborgarna får säga sitt om egen beskattning i en folkomröstning
2) underlaget för en sådan omröstning måste utgå ifrån ett konkret förslag till hur skattesystemet ska se ut.

Min analys
är att om utgångspunkterna är de som nämnts i debatten, nämligen
1) den egna beskattningen ersätter klumpsumman
2) olika stödformer, bl.a. sjöfartsstödet skulle överföras till landskapet
3) var och en part står för sina egna kostnader, t.ex. skatteförvaltningen bekostas av landskapet

Till detta
kommer en ny fråga, nämligen vem ska finansiera vindkraftsstödet, inmatningstarifferna, som också ligger inom skatteområdet?
Min analys visar att ett övertagande av den statliga skattebehörigheten leder till ett bortfall av inkomster och ökade och omfördelade utgifter
– bortfall av klumpsumman ger ett underskott om ca 25-30 milj euro/år
– sjöfartsstödet ökar landskapets utgifter åtminstone för kommunal- och kyrkoskattedelen från lönerna, kostnad ca 12-15 milj euro/år. Om även pensionspremierna skall ingå blir summan ca 20 milj. euro/år
– nya administrativa kostnader för bl.a. skatteförvaltning, ca 3-5 milj euro/år
Inmatningstarifferna ger en kostnad om ca 5-10 milj euro/år beroende på vindkraftens utbyggnad

Konsekvenserna
av detta är att en kraftig omfördelning av landskapets budget sker med en förskjutning från service till medborgarna till ökade administrativa kostnader och överförings-utgifter.
Min slutsats är att egen beskattning utifrån ovan angivna utgångspunkter ger sämre service och trygghet för ålänningarna.
Jag är inte beredd att medverka till ett skatteövertagande på dagens lösa boliner, ett övertagande som varken en majoritet av medborgarna eller en stor del av näringslivet vill ha.
Jag är alltså inte beredd att spela hasard med ålänningarnas goda samhällsservice.
Folke Sjölund (lib)