DELA

Efterfrågan styr byggandet

Argumenteringen att Mariehamns stads utveckling skulle stå och falla med att det byggs ett 8-våningshus på Magazintomten och att ett K-märkt hus rivs är att göra det litet väl enkelt för sig. Att hävda att nuvarande politiskt förankrade och överenskomna generalplan och utvecklingsplan för centrum, som tillåter byggande av 6-våningshus, hindrar utvecklingen av Mariehamns centrum är inte trovärdigt.

En seriös analys kommer säkert att visa att den avgörande faktorn om det byggs eller inte är investerarnas bedömning av efterfrågan på bostads-, kontors-, butiks-, café och restaurang och hotellytor i centrala Mariehamn. Att det för närvarande inte investeras och byggs beror högst antagligt på investerarnas bedömning att det just nu inte finns tillräckligt stor efterfrågan, marknad, för en kraftig utökning av ytor i centrum av Mariehamn för bostäder, butiker och annan affärsverksamhet av olika slag.
Karl-Johan Fogelström
Stadsstyrelseledamot (S)