DELA

Edlagårdens samlingslokal ska vara till för alla

Med anledning av artikeln i Nya Åland om att allt nu är jättebra på Edagården anser jag som också är boende där att allt inte är så bra, trots allt.

Bland annat att vi får dålig information om vad som pågår i samlingssalen. När jag flyttade dit hette det ”matsalen” och då var det bingo, sittdans och andakt där. Då fick vi också information om vad som skulle hända i brevluckan. Vi som bor i huset vid gatan har inte möjlighet att gå till samlingssalen, våra nycklar passar nämligen inte dit.

Så undrar jag vilka träffar det gäller i samlingssalen, man är utanför som det är nu och trivseln är ganska långt borta.

Musikcafé, vad är det?

Ska det vara en samlingssal så måste ju alla få tillgång till att besöka den. Och få veta vad som pågår. Vi som äter hemma i våra lägenheter är cirka 20 stycken och 5–7 äter i samlingssalen.

Och så vill jag ställa en fråga till prästen Karlström: varför bjuder församlingen bara vissa personer till Lemböte? Jag har varit skriven i Mariehamns församling sedan 1965 och inte en gång fått en blomma eller fått besöka Lemböte.

Mariehamns församling, det hade varit trevligt om ni ville bjuda oss som inte besöker samlingssalen på någonting som kostar ungefär lika mycket.

Och politiker, jobba på att öka tillgängligheten till samlingssalen. Ordna gärna program som att få lyssna på musik eller högläsning eller låt oss spela bingo och handarbeta i lokalen. Låt alla boende ta del av samlingssalen.

Hedwig Wikström

Svar:

Alla boende i Edlagården har erhållit två informationer genom egen postlucka om samlingssalen; att Mariehamns diakoniförening r.f. och Mariehamns församling hyr samlingssalen, från 22 mars fram till den 1 september 2016. Så det är fritt fram för boarna att för egen och gemensam trivsel att i god sämja använda salen. Det är nog allmänt bekant att Anja Hagman som bor på Edlagården är vår kontaktperson och har en nyckel till samlingssalen.

Ifråga om Lemböte lägergård, så hör det till god sed i församlingen att alla frivilliga bjuds på en lunch som tack för sina insatser under höst- och vårtermin inom allt från kyrkvärdskap till engagemang i Matbanken. Sedan några år samlar Mariehamns församling genom inbjudan även alla som fyllt 80 år eller mera till en lunch med program på lägergården. Församlingens präster/diakonimedarbetare tar kontakt med alla i församlingen som fyller 80 år och uppåt för ett besök; om vi inte får kontakt per telefon brukar vi sända ett födelsedagsgratulationskort. Tyvärr har det hänt att någon har blivit bortglömd.

Den 15 juni ordnade Mariehamns församling en utfärd till Sund. Alla som bor på Edlagården fick information och inbjudan om den och vi var ett tiotal deltagare på utfärden.

För egen del ber jag om ursäkt om jag på något sätt sårat Hedwig Wikström.

Jag önskar allt gott i allting,

Jan-Erik Karlström