DELA

Edlagården är ett serviceboende

Sedan när har Edlagården fått status som enbart hyresboende? Det jag känner till är att Edlagården är ett serviceboende för äldre personer i staden. Det betyder att de äldre som bor där har rätten till service ss. hemtjänst, matservice och social samvaro.

De boende betalar hyra för sin egen lägenhet och avgift för de tjänster de behöver i likhet med det andra serviceboendet, dvs Odalgården. Serviceboendena är planerade så att de äldre skall ha möjlighet att bo kvar länge. Ifall staden väljer att ta bort matservicen och samlingsrummet finns det en uppenbar risk för att de äldre snabbare behöver institutionsvård. Stadens förtroendevalda torde känna till skillnaden i kostnader.

Det betyder oerhört mycket för de boende att det finns ett samlingsrum där de äter tillsammans, firar födelsedagar, deltar i sång- och musikstunder, kyrkans andaktsstunder, kaffe och samtal. Min personliga åsikt är att det skulle vara sniket av staden att ta bort möjligheten till aktiviteter som är så betydelsefulla för de boende. Bekantar man sig med andra serviceboenden för äldre och forskningen kring äldre vet man att aktiviteter håller människor friska längre.

Benita Muukkonen