DELA

Eckeröproblem beror på våra politiker

Att Eckerö kommuns personal mår dåligt kan inte åläggas Rasmus Basilier eftersom läget har varit liknande långt innan han var påtänkt som kommundirektör. Problemen beror snarast på våra sittande politiker som en längre tid har arbetat med tillsatta utredningsgrupper och detaljerade enkäter till kommuninnevånarna angående de olika personalgrupperna i kommunen.

Nu är det läge för politikerna att inse att personalen behöver uppmuntran och stöd istället för misstroende och kritik. Det är starkt av den personal som jobbar kvar på sina poster att orka trots allt som förekommer. I höst behöver vi välja noga vem som får våra röster.

”Eckerö behöver positiva vindar och kunskap till makten”