DELA

E-formulär som kräver skrivare

Inledningsvis vill jag börja med att säga, jag är väldigt mycket för all form av sammanslagning som bidrar till att resurser kan sparas in – både personal, omkostnader, lokaler och framförallt det vi alla tycks ha ont om: tid.

Med alla stora förändringar kommer det nästan alltid med lite barnsjukdomar. Förhoppningsvis blir de kortlivade förutsatt att ansvariga är lösningsorienterade och inte skjuter upp problem tills de blir en propp likt den man hittade i Londons avloppssystem för några år sedan. En häpnadsväckande och rätt äcklig historia över konsten att låta saker gå för långt.

Så nu, KST – är det upp till bevis!

Jag hör förmodligen till några av de första som nyttjar KST service för ”Tidigt stöd, barn och familj”. Kan nämnas att jag är omåttligt taggad på tanken att få vara blivande förälder i en värld där offentlig sektor är alltmer digitaliserad, vilket sparar mig resurser, tankeverksamhet, papperskaos men framförallt – tid. Tid jag kan lägga på kommande barn och lägga mitt nya vardagspussel, men även på jobb innan det är dags för en ny liten ålänning att jollra ”siddubarra”.

Hursomhelst. När man loggar in på KST:s hemsida slås man av hur användarvänlig den vid första anblick tycks vara. ”Jädrar i min lilla låda, HÄR har någon baske mig tänkt till!” tänker jag entusiastiskt innan jag enkelt klickar mig vidare för mitt ärende.

Och där står det med gyllene bokstäver ”E-formulär – Ansökan om moderskapsunderstöd”. Det papperslösa samhället kanske existerar, hinner jag tänka, tills jag upptäcker att det är en blankett som ska fyllas i. Men att det endast är möjligt efter att man skrivit ut den. Och därefter postar den till KST, för det finns ingen mejl-adress angiven som man kan skicka det till.

Oerhört spännande att man kallar detta e-formulär. I synnerhet då det på den väldigt vackert och tydligt utformade blanketten går att utläsa:

”Uppgifterna sparas i förbundets datasystem tills syftet med behandlingen av dina personuppgifter är uppfyllt. Hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).”

Så. Jag ska alltså skriva ut, fylla i för hand, posta och sedan invänta att en ansvarig på KST matar in dessa uppgifter i KST:s databas för att underlätta samordningen mellan dem, mig och min hemkommun gällande ärenden rörande ”Tidigt stöd, barn och familj”. Känns inte det lite som slöseri med min, men även KST:s resurser, tankeverksamhet och papperskaos men framförallt – tid.

Ett kort samtal till KST bekräftar att läget är som sådant, för nu. Fem dagar in i att de tagit över. Det finns med andra ord ännu gott om tid för förbättring och gör-om-gör-rätt. Än har inte pappershögarna börjat hopa sig på någon stackars KST-medarbetares skrivbord! Och kanske jag slipper köpa en skrivare innan ungen kommer. Vilket skulle vara skönt att slippa. För att uppsöka ett bibliotek mitt under en pandemi för att skriva ut ett papper som heter e-formulär känns inte riktigt 2021 och digitaliserad offentlig sektor.

Jag tror på er KST!

BLIVANDE MAMMA

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Tack ”blivande mamma” för din fråga.

E-tjänsterna är inte lanserade ännu. De lanseras i samband med den förnyade webbplatsen som lanseras inom kort.

När den nya webbplatsen är lanserad kommer du att kunna skicka in samtliga blanketter digitalt, efter att du e-identifierat dig.

Vi är dock medvetna om att alla inte kommer att ha möjlighet att sköta sina ärenden digitalt, därför finns blanketterna även i PDF-form. Eftersom PDF-versionen plockas från vår e-tjänstplattform (allt för att effektivisera och inte ha två parallella system för våra blanketter) framgår viss information på den utskrivningsbara blanketten som kanske blir förvirrade, detta ska vi så klart se över.

Vad gäller din fråga om insamling av personuppgifter, så förs de uppgifter som du lämnar in, vare sig det är till pappers eller digitalt, in i Abilita socialvård (ett datasystem). Till den delen är information som finns på PDF-blanketten om insamling av uppgifter korrekt.

KATARINA DAHLMAN

FÖRBUNDSDIREKTÖR FÖR KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST KF