DELA

Dyrt och dåligt är ingen bra kombo

Vill än en gång uppmärksamma det ur skattebetalarnas synvinkel oerhört kostnadsdrivande och dysfunktionella internhyressystemet, som de flesta av stadens fastigheter är inne i. I tre års tid har jag kritiserat nuvarande struktur. Dels kostnaderna, men även kompetensnivån i systemet.

Vill även poängtera att jag inte kritiserar specifika personer. Däremot ger jag en känga till ansvariga tjänstemän och politiker som inte reagerat på bristerna i detta system. Varningssignalerna har varit många.

Vi vet alla hur illa Mariebad fungerat de senaste åren, vi vet vilka kostnader som ackumulerats p.g.a. detta. Listan på fastigheter som inte fungerar optimalt och som fastighetsavdelningen ansvarar över kan göras lång.

På något sätt blir ändå Trobergshemmets bastuluft signifikativt och som får bägaren att rinna över. Både hur problemetet hanteras och att det över huvudtaget får uppstå.

Vitsen med ett internhyressystem är att samla nödvändig kompetens för att kunna driftsoptimera skötseln av fastigheterna. Interhyran ska täcka in de nödvändiga personella resurserna inkl. spetskomptensen, underhåll, drift och sett över tid även reinvesteringar.

I fallet med fastighetsavdelningen är interhyrorna enligt mig satta i överkant, men den stora bristen är kompetensen. I och med detta kommer problemen upp till ytan i jämn takt, senast Trobergshemmet.

Ett internhyressystem och dess struktur får inte vara personberoende. Sjukskrivningar, vakanser etc. Spelar ingen roll. Strukturen ska fungera ändå och med en lägsta nivå när det gäller kvalitet och driftssäkerhet. Detta är långt ifrån en självklarhet idag.

Det har påpekats under flera år av bl.a. undertecknad, men ändå händer ingenting. Skattepengar rinner iväg, konsulter köps in, fastigheter far illa och besökare drabbas. Att privatisera hela fastighetsskötseln inom staden är en intressant tanke. Skulle garanterat bli mer kostnadseffektivt och med en avsevärt förbättrad kvalitet, vilket i sig främjade ekonomin.

Det är alltid lättare att tappa kostnadsmedvetenheten i goda tider. Stadens ekonomi tycks tillåta att skattepengar rullar iväg och fastigheter missköts på detta sätt. Synd, för alternativet kunde vara så mycket trevligare sett ur invånarnas synvinkel.

Det allra värsta just nu är ändå att klienter blir lidande som på Trobergshemmet. Ser därför fram emot en självkritisk granskning där prestigen läggs åt sidan och systemet får en grundlig översyn av ansvariga tjänstemän och politiker.

Så här kan vi inte ha det, oberoende väderlek eller fastighetstyp. För just nu är stadens fastighetsskötsel en dyr skrivbordsprodukt som inte fungerar.

JOHN HOLMBERG

(LIB)