DELA

Dyrare med Visa

I onsdagens Nyan ondgör sig A Jansén över EU som enligt honom är roten till allt ont. Han påstår även att nyttan av en gemensam valuta försvinner i och med att man har VISA-kort. Detta påstående bottnar i en allmänt utbredd okunskap om hur kreditkortsbetalningar i utländsk valuta fungerar.
Då du betalar exempelvis i Sverige så räknas inte dina inköp om till gällande kurs, utan via Visas egen kurs. Skillnaden är inte stor, men kan bli betydande på större summor, till exempel om du betalar hotell och liknande. På samma sätt är kontantuttagsavgiften större för icke-euro valutor.

Således förlorar du pengar, jämfört med om du betalat direkt i euro. En annan viktig punkt som A Jansen förbiser är att en gemensam valuta gör det lättare att jämföra kostnaden för varor och tjänster.
Anders Gustafsson