DELA

Dyrare för konsumenterna?

Får elkonsumenterna ta smällen av merkostnader för Finlandskabeln?
Vi som troligen redan har Nordens högsta elpriser kan tvingas betala ett ännu högre pris ifall uppgifterna som nu cirkulerar om att Ålands enskilt dyraste offentliga projekt hittills i modern tid riskerar bli ännu dyrare.

Arbetet med att dra den så kallade Finlandskabeln, som ska förse Åland med reservkraft, har en fastslagen prislapp på 125 miljoner euro. Beställaren Kraftnät Åland Ab har dyrt och heligt bedyrat att prislappen håller.
Men enligt olika källor har projektet nu stött på flera motgångar som riskerar att kostnadsökningarna börjar välla in. Om uppgifterna stämmer hotas Ålands elkonsumenter, företagarna, inklusive de redan hårt pressade mjölkproducenterna, övriga jordbrukare och den åländska industrin att få betala notan genom ännu högre elpriser.

Hittills har ingen från Kraftnät Åland eller ansvariga politiker medgett problemen, än mindre risken för kostnadsökningar. Därför vill undertecknade ha svar på följande frågor som ihärdigt cirkulerar på Åland:

1) Det saknas enskilda tillstånd för kabelförläggningen i den åboländska skärgården. Den projekterade kabeldragning skulle gå genom ett militärt skyddsområde. Finländsk militär har stoppat det utlandsflaggade projektfartyget att beträda och planera kabelnedläggning på militärt skyddsområde. Saknas det tillstånd, vem är ansvarig och vad kostar det?

2) Nu måste sannolikt en ny kabelväg dras i Åbolands skärgård, med betydande kostnadsökningar och tidsförluster för projektet. Utökad kabelsträckning kräver tilläggskabel på många kilometer. Vad kostar det?

4) Leverans av behövlig tilläggskabel kan troligen tidigast ske om 1-2 år då ABB:s kabelfabrik i Karlskrona är uppbokad med andra beställningsordrar. Att begära förkortad leveranstid betyder ännu dyrare kabel. Vad kostar det?

5) För att minimera driftsstörningar ska det så kallade omformarstationshuset i Tingsbacka byggas om för HOT STAND BY-driftläge, vilket innebär att elkraft från Finland omedelbart slås på vid elavbrott på Sverigekabeln. Ursprungligen beställdes COLD STAND BY, vilket inneburit strömavbrott på upp till en halv timme. Ombyggnad av driftläget, vad kostar det?

6) Byggnaden för lagring av reparationskabel till Finlandskabeln måste byggas om eftersom den är fel dimensionerad så att hela den beställda reparationskabeln inte får plats att lagras på samma ställe i hela sin längd. Vad kostar det?
Enligt obekräftade uppgifter uppskattas tilläggskostnaderna för ovan nämnda till ”tiotals miljoner euro”. Få bedömare tror att den finska staten går med på att räkna in dessa merkostnader i den redan givna subventionen på 40 procent av investeringskostnaderna. Då återstår att skjuta till ytterligare landskapsmedel. I annat fall får Ålands elkonsumenter – hushållen, företagen och industrin – ta hela smällen.
Rolf Granlund (ÅF)