DELA

Dyra budgetbeslut för mariehamnarna

Nu när budget för 2014 är fastslagen kan vi konstatera att den blev dyr för stadsborna, med kraftigt ökade kostnader.
Höjda kommunal- och fastighetsskatter beräknas öka skatteuttaget med ca 3,5 miljoner under 2014 jämfört med i år. Avgiftshöjningarna på övrig service och tjänster ökar dessutom med närmare 0,5 miljoner utöver inflationen.
Fullmäktiges beslut innebär alltså att vi Mariehamnare ska betala ca 4 miljoner mera till stadens förvaltning under 2014.
Med ökade avgifter och skatteintäkter kan stadens kostnader öka med ca 3,5 miljoner utan att staden går med förlust. Vi konstaterar exempelvis att;
Stadsledningens kostnader ökar från 10,9 till 11,6 miljoner (9,4%),
Socialnämndens kostnader ökar från 27,7 till 28,5 miljoner (2,8%),
Infrastrukturnämndens kostnader ökar från 26,6 till 28,3 miljoner (6,4%)
Övriga nämnder har relativt små förändringar.

Från Obundna och Ålands Framtid ville vi inte lägga hela bördan på skattebetalarna utan föreslog en kombination av att göra inbesparingar och höja endast kommunalskatten. Alltså inte fastighetsskatter.
Vi förordade att det föreslagna skatteuttaget skulle minskas med 1 miljon, en viktig miljon för köpkraften i nuvarande konjunkturläge men också en impuls för ökad inflyttning till staden.
För att finansiera förslaget föreslog vi att verksamhetskostnaderna inte skulle ökas med så mycket som 3,5 miljoner utan med 1 miljon mindre; alltså med 2,5 miljoner. Vi ville spara 1,5 % av verksamhetskostnaderna som är budgeterade till 66.226.000 euro.
Med det förslaget skulle vi stadsbor haft 1 miljon mera i plånboken och en något kostnadseffektivare förvaltning. Tyvärr tog inte majoriteten ekonomiskt ansvar utan skuffade hela lasset på Mariehamnarna. Vi ser med oro fram emot nästa års budgetdebatt. Vilka höjningar kommer då majoriteten att driva igenom, utan hänsyn till skattebetalarna?
Ålands Framtid och Obunden Samling i Mariehamn
Tom Forsbom
Rolf Granlund
Stig Grönlund
Anders Holmberg
Bert Häggblom
Birgitta Johansson
Axel Jonsson