DELA

Dyr och dålig lösning

Just nu behandlar finansutskottet liberalernas och centerns förslag till budget för nästa år som lagtinget skall besluta om nästa vecka. Där ingår det att de vill renovera och bygga om självstyrelsegården för ca 11 miljoner euro. Ja, du läste rätt, 11 miljoner euro av våra gemensamma pengar. Det finns visserligen ett visst behov av renovering men att satsa så mycket utan att lösa de verkliga utrymmesproblemen som finns i förvaltningen anser inte jag vara försvarbart.

Förvaltningen hyr idag cirka 15 externa utrymmen för landskapets personal till en kostnad av ca. 500.000 euro per år exklusive moms. Därtill tillkommer merkostnader som uppstår för bland annat IT-support, postgång, vaktmästeri, städning, mötesutrymmen samt indirekta kostnader för den minskade effektivitet/produktivitet som uppkommer när verksamheten är splittrad på olika platser. Lagtinget beslöt 2009 att en fjärde våning skulle byggas på självstyrelsegården för ca 5 miljoner euro för att minska driftkostnaderna på sikt. Det har nuvarande regering frångått trots att den fjärde våningen skulle betala sig själv på mindre än tio år.

Jag anser att innan lagtinget godkänner en så kostnadsdryg ombyggnad och renovering som nu föreslås bör en helhetsplan genomföras där behovet av framtida personalresurser och dess behov av utrymmen klargöras samt hur en minskad offentlig ekonomi påverkar landskapets verksamhet på sikt.
Fredrik Karlström
Obunden Samling