DELA

Dumt förslag för Åsvägen

Till Mariehamns stad, markavdelningen.
Man kan undra hur ni tänker och med vad när ni gör ett utskick på en planlösning för ombyggnad av korsningen Svibyvägen-Åsvägen två arbetsdagar före verkställandet, utan att först höra dem som närmast berörs och möjligen kan ha synpunkter på nödvändigheten och den eventuella förbättringen med detta.
Att göra kurvan från Svibyvägen upp mot Åsvägen dubbelt brantare än nu och dessutom bygga en refug mitt i korsningen gör det inte lättare att komma uppför backen vintertid, då det ofta är mycket halt och inte alltid plogat och man kan behöva ha lite fart för att komma upp.
Det måste också bli betydligt svårare att hålla snön borta från korsningen med en refug i mitten.

Att minska olycksrisken med detta kan knappast vara motiveringen eftersom det mig veterligen aldrig varit någon olycka där under de 31 år jag bott på uppsidan av backen.
Något som däremot borde göras är att ge uppförsbacken företräde för Åsvägen, att stanna i uppförsbacke vintertid kan skapa problem.
Sedan när det gäller gatunamnet på Bergshöjden är det ingen som ser det, då de kommer dit, bara när man åker därifrån, för namnet är på fel sida.
Torsten Nordlund